ജസ്‌റ്റ് ഇന്‍

Cricket Update

 

Daily Horoscope

കോലിയുടെയും രോഹിത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് സാധ്യതകളെ ബാധിക്കുമോ?


  • ബി‌എസ്‌ഇ 53115 62
  • എന്‍‌എസ്‌ഇ 15824 26
  • സ്വര്‍ണം 50812 10
  • വെള്ളി 59349 190
29 Jun 2022 | 02:42 IST