ജസ്‌റ്റ് ഇന്‍

Cricket Update

 

Daily Horoscope

കോലിയുടെയും രോഹിത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് സാധ്യതകളെ ബാധിക്കുമോ?


  • ബി‌എസ്‌ഇ 62472 62
  • എന്‍‌എസ്‌ഇ 18578 18
  • സ്വര്‍ണം 53980 7
  • വെള്ളി 66162 105
08 Dec 2022 | 11:08 IST