ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാന്‍ -

വെബ്‌ദുനിയ ഡോട്ട് കോമില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ക്കും മറ്റ് കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാനും [email protected] എന്ന ഐഡിയില്‍ ഇ-മെയില്‍ ചെയ്യുകയോ വെബ്‌ദുനിയ ഡോട്ട് കോം(ഇന്ത്യ) പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്(സി‌എം‌എം‌ഐ)

Webdunia.com (India) Pvt Ltd (CMMI 3)
"ലാഭ് ഗംഗ", 582 എം ജി റോഡ്, ഇന്‍ഡോര്‍- 452003, മധ്യപ്രദേശ്(ഇന്ത്യ) എന്ന വിലാസത്തില്‍ എഴുതുകയോ ചെയ്യുക.
ഫോണ്‍: +91-731-4273418 | ഫാക്സ്: +91-731-254-8555

അറിയിപ്പ്: ദയവായി അപകീര്‍ത്തികരവും നിയമവിരുദ്ധവും അശ്ലീലവും അസഭ്യവും ആക്ഷേപകരവും വിവാദപരവുമായ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഉപഭോക്താക്കളില്‍ നിന്നും വായനക്കാരില്‍ നിന്നുമുള്ള ഏത് പോസ്റ്റും മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവകാശം വെബ്‌ദുനിയ ഡോട്ട് കോം(ഇന്ത്യ) പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡില്‍ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

Contact us

For any Content published on Webdunia.com or to get any information you can email to us on [email protected] or You can also write to us :

Webdunia.com (India) Pvt Ltd (CMMI 3)
"Labh Ganga", 582 MG Road, Indore - 452003 MP [India]
Contact: +91-731-4273418 | Fax: +91-731-254-8555

Disclaimer: Kindly do not post any defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or information. Webdunia.com (India) Pvt Ltd reserves the right to remove any content received from users/readers without notice.