0

ദസറ: ശമിയുടെ ഇല കൊണ്ട് പൂജ

വെള്ളി,ഒക്‌ടോബര്‍ 19, 2007
0
1

ദസറ:സ്വത്വം വെളിവക്കുന്ന ദിനം

വെള്ളി,ഒക്‌ടോബര്‍ 19, 2007
ആ ദിവസമാണ് വിജയദശമിയായി ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വാസം. സ്വന്തം സ്വത്വം വെളിവാക്കുന്ന ദിനമെന്ന അര്‍ത്ഥം കൂടി അങ്ങി നെ ...
1
2

കന്യകാ പൂജയും സുമംഗലീ പൂജയും

വെള്ളി,ഒക്‌ടോബര്‍ 19, 2007
നവരാത്രിക്കാലത്ത് കന്യകാ പൂജ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതുവഴി പൂജയ്ക്ക് 12 ഇരട്ടി ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടാവും എന്നാണ്
2
3
സര്‍വതിന്‍റെയും കാരണഭൂതയായ അമ്മയ്ക്ക് മുന്‍പില്‍ എല്ലാ അഹങ്കാരവും സമര്‍പ്പിച്ച് വിനീതനായി വീണ്ടും അമ്മയുടെ ...
3
4
നവരാത്രിയിലെ ഓരോ ദിവസവും ദേവിയുടെ ഓരോ ഭാവത്തെയാണ് പൂജിക്കുക. എന്നാല്‍ ചിലയിടങ്ങളില്‍ ആദ്യത്തെ മൂന്നു ദിവസം ...
4
4
5
നവരാത്രി വ്രതം ഇന്ന് അരംഭിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേവീ ഉപാസനാകാലമാണ് നവരാത്രി.
5
6

നവരാത്രി എന്നാല്‍

വെള്ളി,ഒക്‌ടോബര്‍ 19, 2007
മനുഷ്യന്‍റെ മൂലാധാരമായ കുണ് ഠലീനി ശക്തിയെ ഉണര്‍ത്തി ഷഡാധാരങ്ങളിലൂടെ ശിരസ്സിലുള്ള സഹസ്രാര പത്മത്തില്‍ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ...
6
7

നവരാത്രി:ജഗദംബികയ്കായി പൂജ

വെള്ളി,ഒക്‌ടോബര്‍ 19, 2007
കര്‍ണ്ണാടകത്തില്‍ ദസറ , ബംഗാളില്‍ ദുര്‍ഗാ പൂജ, കേരളത്തില്‍ സരസ്വതീ പൂജ - ഇവയെല്ലാം ജഗദംബികയെ പൂജിക്കുന്ന ...
7
8

നവരാത്രി ദേവതമാര്‍

വെള്ളി,ഒക്‌ടോബര്‍ 19, 2007
നവരാത്രിയിലെ ഓരോ ദിനവും പരാശക്തിയുടെ ഓരോ ഭാവമാണ് പൂജിക്കുന്നത്. ഒരേ ചൈതന്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ക്രിയാഭാവങ്ങളാണിവ.
8
8
9

കേരളത്തില്‍ സരസ്വതീ പൂജ

വെള്ളി,ഒക്‌ടോബര്‍ 19, 2007
അക്ഷര പൂജയിലൂടെ അറിവിനേയും ആയുധ പൂജയിലൂടെ പ്രവൃത്തിയേയും കച്ഛപി (വീണ പോലുള്ള സംഗീത ഉപകരണം) കലകളേയും ഉപാസിക്കുകയാണ് ...
9
10

സപ്തമാതൃക്കള്‍

വെള്ളി,ഒക്‌ടോബര്‍ 19, 2007
ബ്രഹ്മാവ്, ശിവന്‍, വിഷ്ണു തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരുടെ ശരീരത്തില്‍ നിന്നാണ് സപ്തമാതാക്കള്‍ ജനിച്ചതെന്ന് അവരുടെ പേരുകള്‍ ...
10
11

ശ്രേഷ്ഠമായ നവരാത്രി വ്രതം

വെള്ളി,ഒക്‌ടോബര്‍ 19, 2007
നവരാത്രിക്കാലത്ത് കന്യകാ പൂജയും സുമംഗലീ പൂജയും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാരണം നവരാത്രി ഭാരതത്തിലെ സ്ത്രീ ...
11
12

രാമായണത്തിലെ നവരാത്രി

വെള്ളി,ഒക്‌ടോബര്‍ 19, 2007
രാമലക്ഷ്മണന്മാര്‍ സീതയൊടാപ്പം അയോധ്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയത് ഒരു വിജയദശമി ദിനത്തിലായിരുന്നു. അതിനാല്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ...
12
13
സ്വര്‍ണംകൊണ്ട്.പിന്നീട് ഒരു തളികയിലെ ഉണക്കലരിയില്‍ കൈപിടിച്ച് എഴുതി ക്കണം. ഇങ്ങനെ വിദ്യാരംഭം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ ...
13
14
എഴുത്തിനിരുത്താന്‍ ആചാര്യന്‍ വേണം. അദ്ദേഹം കുട്ടിയെ മടിയിലാക്കി കത്തിച്ച നിലവിളക്കിനു മുമ്പില്‍ ചമ്രം ...
14
15
കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആദ്യമായി അക്ഷരാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുന്ന ചടങ്ങ് . വിജയദശമി ദിവസം മുഹൂര്‍ത്തം നോക്കാതെയും മറ്റു ദിവസങ്ങളില്‍ ...
15
16

നവരാത്രിയും; ഒമ്പതും പത്തും

വെള്ളി,ഒക്‌ടോബര്‍ 19, 2007
ഒന്‍പത് പൂര്‍ണ്ണതയിലെത്തുന്പോഴാണ് പത്തിലേക്ക് കടക്കുക. അതുകൊണ്ട് പത്ത് വിജയ സൂചകമായി കരുതുന്നു. നവരാത്രിക്കു ശേഷമുള്ള ...
16
17

വിദ്യാരംഭം ഒരു താന്ത്രിക ക്രിയ

വെള്ളി,ഒക്‌ടോബര്‍ 19, 2007
കേരളത്തില്‍ വിജയദശമി ദിവസം ജ്ഞാന ദേവതയായ സരസ്വതിയെ പൂജിച്ച് വിദ്യാരംഭം കുരിക്കുന്നു. ഹരി ശ്രീ എഴുതിയശേഷം ഭാഷയിലെ ...
17
18
ആശ്വിനി മാസത്തിലെ വെളുത്തപക്ഷത്തിലെ ഒന്നാം നാള്‍ (പ്രഥമ) മുതല്‍ നവമി വരെയുള്ള തിഥികളില്‍ ദേവീ പൂജ ചെയ്യുന്നത്
18
19
ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ചൊവ്വാദശ, ചന്ദ്രദശ, ശുക്രദശ എന്നിവ അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും നവരാത്രി വ്രതം അനുഷ് ഠിക്കണം. ...
19