0

തിരുവാതിര സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം

തിങ്കള്‍,ഡിസം‌ബര്‍ 24, 2007
0
1

തിരുവാതിര മങ്കമാരുടെ മഹോത്സവം

തിങ്കള്‍,ഡിസം‌ബര്‍ 24, 2007
കൈലാസാധിപനായ ശ്രീപരമേശ്വരന്‍റേ ജന്‍‌മം കൊണ്ട് പുണ്യമാര്‍ന്ന സുദിനമാണ് ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര. വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളാല്‍ ...
1
2

ഇന്ന് തിരുവാതിര

തിങ്കള്‍,ഡിസം‌ബര്‍ 24, 2007
മാര്‍ഗ്ഗശീര്‍ഷത്തിലെ - ധനുവിലെ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിലാണ് പരമശിവന്‍ അഗ്നിസ്തംഭരൂപത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ...
2
3

ആര്‍ദ്രാജാഗരണം

ഞായര്‍,ഡിസം‌ബര്‍ 23, 2007
ആര്‍ദ്രാജാഗരണത്തിന് കന്യകമാരും സുമംഗലിമാരും അരിപ്പൊടി കലക്കി അലങ്കരിച്ച അമ്മിക്കുഴവിയെ അര്‍ദ്ധനാരീശ്വര ...
3
4

തിരുവാതിര വ്രതാചരണം

ഞായര്‍,ഡിസം‌ബര്‍ 23, 2007
തിരുവാതിര ദിവസം വ്രതമനുഷ്ടിച്ച് ശ്രീ പാര്‍വ്വതി പരമശിവനെ വരനായി നേടിയെന്നാണ് ഐതീഹ്യം. കാമദേവനും രതീദേവിയും ...
4
4
5
തിരുവാതിര ദിവസം സ്ത്രീകള്‍ കൊടുവേലിപ്പൂവ് (പാതിരാപ്പൂവ്) ചൂടി ഉറക്കമൊഴിയുന്നു. അന്ന് സുമംഗലികള്‍ അഷ്ടദിക്പാലകന്മാരെയും ...
5
6

തിരുവാതിരപ്പുഴുക്ക്

ഞായര്‍,ഡിസം‌ബര്‍ 23, 2007
ആര്‍ദ്രാ വ്രതത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വിശിഷ്ട പലഹാരമാണ് തിരുവാതിരപ്പുഴുക്ക് പോഷകാഹാരപ്രദവും അതീവ രുചികരവുമാണ് ...
6
7

തിരുവാതിരപ്പാട്ടുകള്‍

ഞായര്‍,ഡിസം‌ബര്‍ 23, 2007
ഭാഷയെ ഭാവദീപ്തമാക്കുന്ന അതിസുന്ദരവും ലളിതവുമായ സങ്കല്പങ്ങള്‍ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് തിരുവാതിരക്കാലത്തെ പാട്ടുകള്‍.
7
8

തിരുവാതിരപ്പദാവലി

ഞായര്‍,ഡിസം‌ബര്‍ 23, 2007
തിരുവാതിരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനേകം ചടങ്ങുകളുണ്ട്. തിരുവാതിരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം ഭാഷയില്‍ പുതിയ പദങ്ങള്‍ ...
8
8
9

തുടിച്ചു കുളിപാട്ട്

ഞായര്‍,ഡിസം‌ബര്‍ 23, 2007
ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര നാളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ കുളിച്ച് ഈറനോടെ എത്തി ഭഗവാനെ വണങ്ങുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ തുടിച്ചു ...
9
10

പൂത്തിരുവാതിരത്തിങ്കള്‍

ഞായര്‍,ഡിസം‌ബര്‍ 23, 2007
തിരുവാതിരവ്രതകാലത്ത് ഐശയ്യത്തിനും, ഭര്‍ത്താവിന്‍െറ ആയുരാരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി സ്ത്രീകള്‍ ദശപുഷ്പം ചൂടുന്നു.
10
11

സ്ത്രീകളുടെ ആഘോഷം തിരുവാതിര

ഞായര്‍,ഡിസം‌ബര്‍ 23, 2007
മംഗല്യവരദായകമായ തിരുവാതിര മലയാളിയുടെ മനസ്സില്‍ എല്ലാക്കാലത്തും തരളവും സവിശേഷവുമായ അനുഭൂതിയാണ്. തിരുവാതിരവ്രതം ...
11