0

ഹോളി ആഘോഷിക്കാം

ശനി,മാര്‍ച്ച് 22, 2008
0
1

ഹോളി ചരിത്രം

വെള്ളി,മാര്‍ച്ച് 21, 2008
കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്ന പൂതന, ഹോളിക തുടങ്ങിയ ഭീകര രാക്ഷസികളെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കുക എന്ന ആശയമായിരിക്കാം ഹോളിയായി ...
1
2
വസന്ത കാലത്തെ വരവേല്‍ക്കുന്ന ഉത്സവം എന്ന പ്രത്യേകത കൂടി ഹോളിക്കുണ്ട്. ഹോളിയുടെ ഈ ദിനത്തില്‍ നമുക്കും നിറങ്ങളെ നിറങ്ങള്‍ ...
2
3

ഹോളി ഐതിഹ്യം

വെള്ളി,മാര്‍ച്ച് 21, 2008
തിന്മയുടെ മേല്‍ നന്മ നേടുന്ന ആത്യന്തിക വിജയമാണ് ഹോളി ആഘോഷങ്ങളുടെ കാതല്‍.്.ഹോളിക എന്ന അസുര സ്ത്രിയില്‍ നിന്നുമാണ്. ഹോളി ...
3
4
മഥുരയിലും ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ആഘോഷമാണ് ഹോളി. അന്യൂനമായ രാധാകൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്‍റെ ഓര്‍മ്മയാണിവിടെ ഹോളി. സമത്വത്തിന്‍റെയും ...
4
4
5

ഹോളി - പ്രത്യേക ആചാരങ്ങള്‍

വെള്ളി,മാര്‍ച്ച് 21, 2008
ഈ വിശേഷദിവസത്തില്‍ ധരിക്കാന്‍ അമ്മമാര്‍ വിവാഹിതരായ പെണ്‍മക്കള്‍ക്ക് വേണ്ടി പുതുവസ്ത്രങ്ങള്‍ തുന്നുന്നു.കുട്ടികള്‍ ...
5
6
ഹോളി മൂന്നു തരത്തിലുള്ള ഉത്സവമായിട്ടാണ് ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഹോളികോത്സവം, രണ്ടാമത്തേത് ധൂളികോത്സവം, ...
6
7
ഗോവര്‍ദ്ധന്‍, വൃന്ദാവന്‍, മഥുര, ബര്‍സാന, നന്ദഗാവ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ ആഘോഷ തിമിര്‍പ്പ് ...
7
8
രാസക്രീഡയുടെ പുനരാവിഷ്ക്കാരമാണ്, നിറങ്ങളുടെ ഈ കേളി. പണ്ട് പൂക്കളില്‍ നിന്നും കായ്കളില്‍ നിന്നുമാണ് ഹോളിക്ക് വേണ്ട ...
8
8
9
കുഞ്ഞുകുട്ടികളടക്കം സകല സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരും അന്ന് ഹോളീപൂജ നടത്തുന്നു. പൂജ-കഴിഞ്ഞ് ഹോളീ വിഗ്രഹം ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പക്ഷം ...
9
10

ഹോളിനാളിലെ പൂജ

വെള്ളി,മാര്‍ച്ച് 21, 2008
പൂജാ സമയത്ത് ജലം, രോലി, കുങ്കുമം, അരി, പുഷ്പം, ശര്‍ക്കര തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് പൂജ നടത്തിയിട്ട് പരിചയും വാളും സ്വഗൃഹത്തില്‍ ...
10
11

ഹോളി തമാശകള്‍

വെള്ളി,മാര്‍ച്ച് 21, 2008
ചിരിക്കാനും ചിരിപ്പിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ഒരു കലയാണ് . ഹോളി ആഘോഷങ്ങള്‍ കളിയും ചിരിയും തമാശയും നിറഞ്ഞതാണ്. തിരഞ്ഞെടുത്ത ...
11