0

ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദ്ദത്തെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ മകരാസനം

വ്യാഴം,ജൂണ്‍ 15, 2017
0
1
പ്രായ - ലിംഗ ഭേദമന്യേ എല്ലാവര്‍ക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വ്യായാമമാണ് സുര്യ നമസ്കാരം. സൂര്യനെ പോലെ ഇത് സത്യവുമാണ്. പല ...
1
2
മത്സ്യാസനത്തില്‍ യോഗാസനം ചെയ്യുന്ന ആള്‍ മത്സ്യത്തിന്‍റെ ആകൃതി സ്വീകരിക്കുന്നു. വെള്ളത്തില്‍ വച്ചാണ് ഈ ആസനം ചെയ്യുന്നത് ...
2
3
ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യോഗ സ്ഥിതിയാണിത്-ഇരുന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ശരീരം മുന്നോട്ട് കുനിയ്ക്കുകയാണ് ഈ ആസനത്തില്‍ ...
3
4
സ്ഥിരമായി വജ്രാസനം ചെയ്യുന്നത് ശാരീരിക സന്തുലനവും ശക്തിയും നല്‍കും. സംസ്കൃതത്തില്‍ “വജ്ര” എന്ന വാക്കിന് “ശക്തിയുള്ളത്” ...
4
4
5
രണ്ട് കൈപ്പത്തികളും തറയിലമര്‍ത്തി, നാഭിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും കൈമുട്ടുകള്‍ കൊണ്ട് ബലം നല്‍കി ശരീരത്തെ ഉയര്‍ത്തുന്ന യോഗാസന ...
5
6
സംസ്കൃതത്തില്‍ “ശവ” എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ “മൃതശരീരം” എന്നും “ആസന” എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ “വ്യായാമം” എന്നുമാണ്. ഈ ആസനാവസ്ഥയില്‍ ...
6
7
സംസ്കൃതത്തില്‍ ‘സര്‍വ’ എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ എല്ലാം എന്നും ‘അംഗ’ എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ഭാഗം എന്നും ‘ആസന’ എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ...
7
8
യോഗാസനം ഒരു ജീവിതചര്യയാണ്. ശരിയായ ജീവിതമാണ് ഇതിലുടെ ലക്‍ഷ്യമിടുന്നത്. ശരീരം, മനസ്, ആത്മാവ് എന്നിവയുടെ ഉന്നതിയാണ് ...
8
8
9
വിപരീതകര്‍ണി ആസനത്തിലും സര്‍വാംഗാസനത്തിലും വൈദഗ്ധ്യം നേടിയവരാണ് ഹലാസനം പരിശീലിക്കേണ്ടത്. ഈ ആസനം ...
9
10

ശീര്‍ഷാസനം

ശനി,മെയ് 8, 2010
ശീര്‍ഷാസനമെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ തല നിലത്തുറപ്പിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന ആസനാവസ്ഥയാണ്. സംസ്കൃതത്തില്‍ ‘ശീര്‍ഷം’ എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ തല ...
10
11

സൂര്യ നമസ്കാരം

ശനി,മെയ് 8, 2010
പല യോഗസനാവസ്ഥകള്‍ കൂടിച്ചേര്‍ന്നതാണ് സൂര്യ നമസ്കാരം. എല്ലാ പ്രായക്കാര്‍ക്കും ഈ ആസനം പ്രയോജനപ്രദമാണ്. ശാരീരികവും ...
11
12

കടിചക്രാസനം

ശനി,മെയ് 8, 2010
കടിയെന്നാല്‍ അരക്കെട്ട് എന്ന് അര്‍ത്ഥമാക്കാം. അതിനാല്‍, കടിചക്രാസനത്തെ അരക്കെട്ട് തിരിക്കുന്ന ആസനാവസ്ഥ എന്ന് ...
12
13

പദഹസ്താസനം

ശനി,മെയ് 8, 2010
ഈ ആസനസ്ഥിതിയില്‍ നാം കണങ്കാലിലും കാല്‍ വിരലുകളിലും കൈകള്‍ കൊണ്ട് സ്പര്‍ശിക്കുന്നു. കൈകള്‍ പാദത്തെ സ്പര്‍ശിക്കുന്ന ...
13
14
സംസ്കൃതത്തില്‍ ‘അര്‍ദ്ധ’ എന്ന വാക്കിനര്‍ത്ഥം പകുതി എന്നാണ്. അതേപോലെ, ‘ചന്ദ്ര’ എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ചന്ദ്രന്‍ എന്നും. അതായത്, ...
14
15

തദാസനം

ശനി,മെയ് 8, 2010
സംസ്കൃതത്തില്‍ ‘തദ’ എന്നാല്‍ പര്‍വതം എന്നാണ് അര്‍ത്ഥം. ശരീരത്തെ പര്‍വത സമാനമായി, അചലമാക്കി, ചെയ്യുന്ന യോഗാസന സ്ഥിതിയെ ...
15
16
സംസ്കൃതത്തില്‍ ‘ധനുസ്’ എന്ന വാക്കിനര്‍ത്ഥം വില്ല് എന്നാണ്. മുറുക്കിയ വില്ലിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന യോഗാസനാവസ്ഥയാണ് ...
16
17
സംസ്കൃതത്തില്‍ ധനുസ്സ് എന്നാല്‍ വില്ല് എന്നാണര്‍ത്ഥം. ധനുരാസനം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ശരീരം വില്ലിന് സമാനമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. ...
17
18

വിപരീത നൌകാസനം

ശനി,മെയ് 8, 2010
നൌക എന്നാല്‍ വള്ളം. വളളത്തിന്‍റെ ആകൃതിയുമായി സാദൃശ്യമുള്ളതിനാല്‍ നൌകാസനം എന്ന പേര്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോള്‍ വള്ളത്തിന്‍റെ ...
18
19

ശലഭാസനം

ശനി,മെയ് 8, 2010
പശ്ചിമോത്താനാസനം ഹലാസനം എന്നിവയുടെ വിപരീത സ്ഥിതിയെന്ന് ശലഭാസനത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ശാരീരികമായി വളരെയധികം പ്രയോജനങ്ങള്‍ ...
19