0

ഗണപതി ബുദ്ധിയുടെയും സിദ്ധിയുടെയും ഇരിപ്പിടം

ചൊവ്വ,സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2, 2008
0
1

വിഘ്‌നമകറ്റുന്ന വിനായകന്‍

ചൊവ്വ,സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2, 2008
വിഘ്‌നേശ്വരന്‍റെ തൃക്കാല്‍ക്കളില്‍ ജന്മമാകുന്ന നാളീകേരം ഉടച്ചുകൊണ്ട്‌ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുമ്പോള്‍, നാളീകേരം തകരുന്നത്‌ പോലെ ...
1
2
വേദമന്ത്രത്തില്‍ ആദ്യമുണ്ടായവനാണ് ഗണപതിയെന്നും സര്‍വ്വ വേദങ്ങള്‍ക്കും അധിപതിയാണ് എന്നും വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ...
2
3
ഏത് ദേവനെ പൂജിക്കുമ്പോഴും ആദ്യം ഗണപതിയെ വന്ദിച്ചേ തുടങ്ങാവൂ എന്നാണ്. ആദ്യത്തെ പൂജയ്ക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ അഗ്രപൂജയ്ക്ക് ...
3
4

ഗണപതിക്ക് ആനയുടെ തല എങ്ങനെ വന്നു ?

ചൊവ്വ,സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2, 2008
പാര്‍വ്വതി ദേഹത്തു പുരട്ടാനുള്ള ചന്ദന ചൂര്‍ണ്ണമെടുത്ത് വെള്ളത്തില്‍ കുഴച്ച് ഒരു ഉണ്ണിയെ ഉണ്ടാക്കി. അതിന് ജീവന്‍ ...
4
4
5

ഗണേശ ചതുര്‍ത്ഥി പൂജ

ചൊവ്വ,സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2, 2008
ഗ എന്നാല്‍ ബുദ്ധി, ണ എന്നാല്‍ ജ്ഞാനം, പതി എന്നാല്‍ അധിപന്‍. അങ്ങനെ ഗണപതി എന്നാല്‍ ബുദ്ധിയുടെയും ജ്ഞാനത്തിന്‍റെയും ...
5
6

ചതുര്‍ഥി പൂജാ ശ്ലോകങ്ങള്‍

ചൊവ്വ,സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2, 2008
ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവര്‍ണ്ണം ചതുര്‍ഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സര്‍വ്വ വിഘ്നോപശാന്തയേ
6
7

ഗണേശചതുര്‍ഥിയുടെ കഥ

ചൊവ്വ,സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2, 2008
ചിങ്ങമാസത്തിലെ ചതുര്‍ഥി ദിവസത്തില്‍ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഉത്സവമാണ് വിനായക ചതുര്‍ഥി. വിഘ്നേശ്വരനായ ഗണപതിക്കു പ്രത്യേക ...
7
8

ഗണപതി ഹോമം

ചൊവ്വ,സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2, 2008
ഗണപതി ഹോമത്തിന്‍റെ അവസാനം 24 എള്ളുണ്ടയും 24 മോദകവും ചേര്‍ത്ത് ഹോമിച്ചാല്‍ ഫലസിദ്ധി പരിപൂര്‍ണ്ണമായിരിക്കും എന്നാണ് ...
8
8
9

ഓം ഗണേശ ചതുര്‍ഥി

ചൊവ്വ,സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2, 2008
ഭാദ്രപാദ മാസത്തില്‍ വരുന്ന വെളുത്ത പക്ഷ ചതുര്‍ത്ഥി തിഥിയാണ് ഗണപതിയുടെ പിറന്നാളായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ ...
9
10

ഗണപതിഹോമവും ഫലങ്ങളും

തിങ്കള്‍,സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1, 2008
പല കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി ഗണപതി ഹോമങ്ങള്‍ നടത്താറുണ്ട്. മംഗല്യ സിദ്ധിക്ക്, സന്താന ഭാഗ്യത്തിന്, ഇഷ്ടകാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കാന്‍, ...
10