0

മരംവെട്ടുകാരന്‍റെ ദുര്‍വ്വിധി

വ്യാഴം,ജനുവരി 17, 2008
0
1
അവന് പൂജാരിയാകണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷെ, ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പൂജ പാഠങ്ങള്‍ എല്ലാം പഠിച്ചു തീര്‍ക്കണമെന്നായിരുന്നു ...
1
2

കഥയിലെ കുസൃതികള്‍!

ചൊവ്വ,നവം‌ബര്‍ 27, 2007
ഒരു കാക്ക ഒരു ദിവസം ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ് പറക്കുകയായിരുനു. അവര്‍ ഒരു കലം കണ്ടെത്തി അതിന്‍റെ അടിയില്‍ അല്‍പ്പം വെള്ളമുണ്ട്. ...
2
3

ചിങ്കിരി മുയലിന്‍റെ സുത്രം

ബുധന്‍,നവം‌ബര്‍ 14, 2007
വലിയ സൂത്രക്കാരിയായിരുന്നു ചിങ്കിരി മുയല്‍. ആരെയും പറ്റിച്ചു കാര്യം നേടും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പലര്‍ക്കും ചിങ്കിരി മുയലിനെ ...
3
4

ജീവദായിനി ചെടി

വ്യാഴം,മെയ് 24, 2007
ജീവദായിനി ചെടി
4
4
5

മുക്കുവനും ഭൂതവും

വ്യാഴം,മെയ് 24, 2007
മുക്കുവനും ഭൂതവും
5
6
മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയിലയും
6
7

ഞങ്ങളെ കൊല്ലല്ലേ...

വ്യാഴം,മെയ് 24, 2007
ഞങ്ങളെ കൊല്ലല്ലേ...
7
8
കൊടുക്കുന്ന കൈയില്‍ കടിക്കരുത്
8
8
9

പന്നിയുടെ ഉത്തരം

വ്യാഴം,മെയ് 24, 2007
പന്നിയുടെ ഉത്തരം
9
10
സ്നേഹത്തിന്‍ ഫലം സ്നേഹം
10
11

എലിക്കല്യാണം

വ്യാഴം,മെയ് 24, 2007
എലിക്കല്യാണം
11
12

അപ്പക്കഥ

വ്യാഴം,മെയ് 24, 2007
അപ്പക്കഥ
12