0

പിതൃക്കള്‍ക്ക് സ്മരണകളുടെ ശ്രാദ്ധം

തിങ്കള്‍,ഓഗസ്റ്റ് 13, 2007
0
1

ശ്രാദ്ധം എന്നാല്‍ ...

തിങ്കള്‍,ഓഗസ്റ്റ് 13, 2007
ശ്രാദ്ധത്തിന് പിതൃകര്‍മ്മം, ആണ്ടുബലി തുടങ്ങിയ പേരുകളുമുണ്ട്. ചാത്തം എന്ന് തനി മലയാളം.ബലികര്‍മ്മത്തിന് ചാത്തമൂട്ടുക ...
1
2

പിതൃതര്‍പ്പണ സ്ഥലങ്ങള്‍

തിങ്കള്‍,ഓഗസ്റ്റ് 13, 2007
ശംഖുമുഖം കടപ്പുറം , തിരുവല്ലം പരശുരാമക്ഷേത്രം, വര്‍ക്കല പാപനാശം കടപ്പുറം , തിരുവില്വാമല, തിരുനാവായ, കോഴിക്കോട്ടെ ...
2
3

ബലി എന്ന പിതൃ യജ-്ഞം

തിങ്കള്‍,ഓഗസ്റ്റ് 13, 2007
ഇഹലോകവും സ്ഥൂല ശരീരവും ഉപേക്ഷിച്ച പിതൃക്കളുടെ സൂക്ഷ്മശരീരത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് മുന്‍ തലമുറയിലെ നാല് പേര്‍ക്ക് ...
3
4
പിതൃക്കളുടെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായി ബലിയിടാനുള്ള പുണ്യദിനമാണ് കര്‍ക്കടക വാവ്. കേരളത്തില്‍ ഇത്തവണ പിതൃതര്‍പ്പണത്തിനുള്ള ...
4
4
5
മനുഷ്യന്‍റെ ഒരു കൊല്ലം പിതൃക്കള്‍ക്ക് ഒരു ദിവസ മാണ് പുത്രന്‍ /പിന്‍തലമുറക്കാര്‍ വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ ചെയ്യുന്ന ...
5