എഡിസണ്‍സ് സിദ്ധവൈദ്യശാല

WEBDUNIA|
വൈദ്യശാലയുടെയും ശാഖകളുടെയും വിലാസങ്ങള്‍ :
മുഖ്യകേന്ദ്രം: കേശവദാസപുരം, തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍: 0471-2543460, 2541755, 2544814
മൊബൈല്‍: 94470 41755, 94470 83370
ഇ മെയില്‍: ണഭരഴധറസഃണഢധലമഭലലധഢഢദട.ഡമബ
ണഢധലമഭലലധഢഢദടഃദമളബടധഫ.ഡമബ

(കണ്‍സള്‍ട്ടേഷന്‍ - ഞായറാഴ്ച്ചകളും, മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ശനിയാഴ്ചകള്‍ ഒഴികെയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ)

കോഴിക്കോട് ശാഖ

എഡിസണ്‍ സിദ്ധവൈദ്യശാല, പൈപ് ലൈന്‍, പട്ടേരി,
മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് റോഡ്, കോഴിക്കോട്,
മൊബൈല്‍: 94470 41755, 94470 83370
(കണ്‍സള്‍ട്ടേഷന്‍: മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ഞായറാഴ്ചകളില്‍ രാവിലെ 8 മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ)

കോട്ടയം ശാഖ

എഡിസണ്‍ സിദ്ധവൈദ്യശാല, പി.എസ്.സി. ഓഫീസിന് എതിര്‍വശം, ദേവലോകം റോഡ്, കഞ്ഞിക്കുഴി, കോട്ടയം
മൊബൈല്‍: 94470 41755, 94470 83370
(കണ്‍സള്‍ട്ടേഷന്‍: രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ശനിയാഴ്ചകളില്‍ രാവിലെ 8 മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 വരെ).
ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :