0

ദക്ഷിണായനത്തിലെ വാവുബലി

ബുധന്‍,ജൂലൈ 30, 2008
0
1
ശ്രാദ്ധത്തിന് പിതൃകര്‍മ്മം, ആണ്ടുബലി തുടങ്ങിയ പേരുകളുമുണ്ട്. ചാത്തം എന്ന് തനി മലയാളം.ബലികര്‍മ്മത്തിന് ചാത്തമൂട്ടുക ...
1
2
തിരുവനന്തപുരത്തെ ശംഖുമുഖം കടപ്പുറം , തിരുവല്ലം പരശുരാമക്ഷേത്രം, വര്‍ക്കല പാപനാശം കടപ്പുറം , പാലക്കാട്ടെ തിരുവില്വാമല, ...
2
3
തര്‍പ്പണം ചെയ്യിന്ന ആള്‍ക്ക് മനഃശുദ്ധിയും വാഗ് ശുദ്ധിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിതൃ ശക്തിയായ സ്വധാദേവിയെ ഓര്‍ത്തു വേണം ...
3
4

ബലി എന്ന പിതൃ യജ്ഞം

ചൊവ്വ,ജൂലൈ 29, 2008
പിതൃക്കളുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് നല്‍കുന്ന ഭോജനമാണ് ബലി. മനുഷ്യന്‍ ചെയ്യേണ്ട പഞ്ച മഹായജ്ഞങ്ങളില്‍ ഒന്ന് പിതൃയജ്ഞമാണ്. ...
4
4
5
കര്‍ക്കടകമാസത്തിലെ കറുത്തവാവ് പിതൃബലിക്കും തര്‍പ്പണത്തിനും പ്രസിദ്ധമാണ്. അന്നു ബലിയിട്ടാല്‍ പിതൃക്കള്‍ക്കു മോക്ഷം ...
5
6
പിതൃക്കളുടെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായി ബലിയിടാനുള്ള പുണ്യദിനമാണ് കര്‍ക്കടക വാവ്. കേരളത്തില്‍ ഇത്തവണ പിതൃതര്‍പ്പണത്തിനുള്ള ...
6
7
കര്‍ക്കടകവാവ്- മണ്‍മറഞ്ഞവരുടെ ആത്മശാന്തിക്കായി ബലികര്‍മങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന പുണ്യദിനം. പരേതാത്മാക്കള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ...
7