ശബരിമലയിൽ സൌകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കാൻ 4.5 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു; ഇടത്താവളങ്ങളിൽ സൌകര്യങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരുക്കി നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്ദീൻ

Sumeesh| Last Updated: വ്യാഴം, 11 ഒക്‌ടോബര്‍ 2018 (17:25 IST)
ശബരിമലയിൽ സൌകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സർക്കൻ 4.5 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഇടത്താവളങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനങ്ങൾക്കായാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് 4.5 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇടത്താവളങ്ങൾ തീർത്ഥാടന സൌഹൃദ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുമെന്ന്
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്‌ദീൻ പറഞ്ഞു.

ഇടത്താവളങ്ങളിൽ ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായ സൌകര്യങ്ങൾ അതത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരുക്കി നൽകും. ഇടത്താവളങ്ങളിൽ ശുചിത്വം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :