0

ശൈവ തേജസ്സിന്‍റെ പുണ്യദിനം

ബുധന്‍,മാര്‍ച്ച് 5, 2008
0
1
നാരായണ ഗുരു പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ക്ഷേത്രം. പ്രധാനമൂര്‍ത്തി ശിവന്‍. പടിഞ്ഞാട്ട് ദര്‍ശനം. "താന്‍ ഈഴവ ശിവനെയാണ് ...
1
2

ശിവരാത്രി മാഹാത്മ്യം

ബുധന്‍,മാര്‍ച്ച് 5, 2008
മാഘമാസത്തിലെ കുംഭത്തിലെ -കൃഷ്ണപക്ഷ ചതുര്‍ദ്ദശി ദിവസമാണ് ശിവരാത്രി. ചതുര്‍ദ്ദശി അര്‍ഖരാത്രിയില്‍ തട്ടുന്ന ദിവസമാണ് ...
2
3
ഇവിടുത്തെ ലിംഗപ്രതിഷ്ഠ പ്രധാനമാണ്. ഖരന്‍റെയാണ് പ്രതിഷ്ഠ. വലിയ ക്ഷേത്രക്കുളമാണ്. തുലാമാസത്തിലെ കറുത്ത വാവാണ് ആഘോഷം.
3
4

ശിവ സന്പത്തുകള്‍

ചൊവ്വ,മാര്‍ച്ച് 4, 2008
പാര്‍വ്വതി, ഗണപതി, മുരുകന്‍, നന്ദികേശ്വരന്‍.(ശിവകുടുംബം)
4
4
5
. 'ആയിരം ഏകാദശിക്കു തുല്യമാണ് അര ശിവരാത്രി" എന്ന ചൊല്ലുതന്നെ ശിവരാത്രിയുടെ മാഹാത്മ്യമാണ് വിളംബരം ചെയ്യുന്നത്.
5
6

ലിംഗാഷ്ടകം

ചൊവ്വ,മാര്‍ച്ച് 4, 2008
ശിവസ്തുതികളില്‍ പ്രധാപ്പെട്ടവയില്‍ ഒന്നാണ് ലിംഗാഷ്ടകം.
6
7

ബില്വാഷ്‌ടകം

ചൊവ്വ,മാര്‍ച്ച് 4, 2008
ശിവസ്തുതികളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് ബില്വാഷ്ടകം.
7
8
ശിവരാത്രി വ്രതം സര്‍വ്വപാപഹരമാണ്. അത് ഭാര്യയും ഭര്‍ത്താവും ഒരുമിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. അന്ന് ഉപവാസമാണ് വിധി.
8
8
9
സര്‍വ്വ പാപങ്ങളും തീര്‍ക്കുന്നതാണ് ശിവരാത്രി വ്രതം. ശിവപ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ദിവസവും ഇത് തന്നെ. ഗുരുശാപം, സ്ത്രീ ...
9
10

ശിവലിംഗപൂജ

ചൊവ്വ,മാര്‍ച്ച് 4, 2008
ശിവലിംഗപൂജ ചെയ്യാന്‍ ഏറ്റവും പറ്റിയ ദിവസം ശിവരാത്രിയാണ്. ഇഷ്ട സിദ്ധിയാണ് ശിവരാത്രി ദിവസത്തെ ശിവലിംഗപൂജ കൊണ്ടുള്ള ഫലം. ...
10
11
പ്രധാനമൂര്‍ത്തി ഇരട്ടയപ്പന്‍. പീഠത്തില്‍ രണ്ട് ലിംഗമാണ്. യോഗീശ്വരനായ ശിവന്‍ എന്നാണ് മൂര്‍ത്തി സങ്കല്പം. ഈ ക്ഷേത്രം ...
11
12
ചു നക്കര ക്ഷേത്രമെന്നും പ്രസിദ്ധി. സ്വയംഭൂ ശിവന്‍ മകരത്തില്‍ 10 ദിവസത്തെ ഉത്സവം. കുംഭത്തിലെ അഷ്ടമിദിവസം അര്‍ദ്ധരാത്രി ...
12
13
ഐരാണിക്കുളത്തെ നന്പൂതിരിമാര്‍ തമ്മിലുണ്ടായ നീരസം കൊലപാതകത്തില്‍ വരെ എത്തിയപ്പോള്‍ ഐരാണിക്കുളത്തപ്പനെ ആവാഹിച്ചു കൊണ്ട് ...
13
14
ശിവനും ഗണപതിയുമാണ് പ്രതിഷ്ഠ. നാളികേരം പാടില്ല എന്ന ചിട്ട. പ്രധാന വഴിപാട് നമസ്കാരമാണ്. തപസ്സിരിക്കുന്ന ശിവനാണ് ഇവിടെ ...
14
15
കേരളത്തിലെ പഴയ തളിക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ഒന്ന്. പ്രധാന മൂര്‍ത്തി ശിവന്‍. ധ്യാനഭാവത്തിലാണ് മൂര്‍ത്തീ സങ്കല്‍പ്പം. ...
15
16

ഭുവന സങ്കല്പം

ചൊവ്വ,മാര്‍ച്ച് 4, 2008
മാതാ ച പാര്‍വതീ ദേവീ പിതാ ദേവോ മഹേശ്വരഃ
16
17

പഞ്ചാക്ഷര സ്തോത്രം

ചൊവ്വ,മാര്‍ച്ച് 4, 2008
നാഗേന്ദ്രഹാരായ ത്രിലോചനായ ഭസ്മാംഗരാഗായ മഹേശ്വരായ
17
18

ശിവധ്യാനം

ചൊവ്വ,മാര്‍ച്ച് 4, 2008
ശിവം ശിവകരം ശാന്തം ശിവാത്മാനം ശിവോത്തമം
18
19

ശിവാലയ ഓട്ടം ഐതിഹ്യം

ചൊവ്വ,മാര്‍ച്ച് 4, 2008
കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ 12 ശിവക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ശിവരാത്രിയോറ്റനുബന്ധിച്ച് ദര്‍ശനം നടത്തുന്നതാണ് ശിവാലയ ഓട്ടം എന്ന പ്Wഏരില്‍ ...
19