0

വിദ്യാരംഭത്തിന് വിജയദശമി

വെള്ളി,സെപ്‌റ്റംബര്‍ 25, 2009
0
1

അനുഗ്രഹത്തിന് കന്യാപൂജ

വെള്ളി,സെപ്‌റ്റംബര്‍ 25, 2009
നവരാത്രിദിനങ്ങള്‍ ദേവിയെ പൂജിക്കാനുള്ളതാണ്‌. ദേവി എന്നാല്‍ സ്‌ത്രീശക്തി തന്നെയാണ്‌. മുജ്ജന്മ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരം തേടി ...
1
2
ദക്ഷിണ മൂകാംബിക എന്നറിയപ്പെടുന്ന സരസ്വതിക്ഷേത്രം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പനച്ചിക്കാട്ടാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ...
2
3

നവരാത്രി വ്രതം എങ്ങനെ?

വെള്ളി,സെപ്‌റ്റംബര്‍ 25, 2009
അമാവാസി മുതലാണ് വ്രതം തുടങ്ങേണ്ടത്. രാവിലെ കുളി കഴിഞ്ഞ് ക്ഷേത്ര ദര്‍ശനം നടത്തണം. ദിനവും ഒരു നേരം മാത്രമേ അരിയാഹാരം ...
3
4
സവിശേഷതയാര്‍ന്ന സംഗീതോപാസന നവരാത്രി ആഘോഷക്കാലത്ത് കേരളത്തില്‍ നടക്കുന്ന പ്രധാന കലോപാസനയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ നവരാത്രി ...
4
4
5
വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് ശ്രീ അറപ്പുര ഈശ്വരിയമ്മന്‍ കോവില്‍ ദുര്‍ഗ, സരസ്വതി, ലക്ഷ്മി എന്നീ ശക്തികളുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള ...
5
6
ചൊവ്വ,ചന്ദ്ര,ശുക്ര ദശക്കാര്‍ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം ജ്യോതിഷപ്രകാരം ചൊവ്വാദശ, ചന്ദ്രദശ, ശുക്രദശ എന്നിവ ...
6
7

സരസ്വതീ പ്രതീകങ്ങളുടെ സവിശേഷത

വെള്ളി,സെപ്‌റ്റംബര്‍ 25, 2009
വിദ്യയുടെ അധിദേവതയാണ് വാണീദേവിയായ സരസ്വതി. സരസ്വതി എന്നാല്‍ സാരം സ്വയം കൊടുക്കുന്നവള്‍ എന്ന് അര്‍ത്ഥം കല്‍പ്പിക്കാം. ...
7
8

ഓര്‍മ്മശക്തിക്ക് സരസ്വതിവ്രതം

വെള്ളി,സെപ്‌റ്റംബര്‍ 25, 2009
കേരളത്തില്‍ നവരാത്രിക്കാലത്താണ് സരസ്വതീ പൂജ നടക്കാറ് എങ്കിലും സരസ്വതിവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കുംഭമാസത്തിലാണ്. ...
8
8
9

ധര്‍മ്മ വിജയത്തിന്‍റെ ആഘോഷം

വെള്ളി,സെപ്‌റ്റംബര്‍ 25, 2009
ഭാരതഖണ്ഡം ഒന്നാകെ അധര്‍മ്മത്തിനെതിരായ ധര്‍മ്മത്തിന്‍റെ വിജയം ആഘോഷിക്കുകയാണ്‌. വര്‍ഗ-വര്‍ണ-ജാതി-ദേശ ചിന്തകള്‍ക്ക്‌ ...
9
10

മൂകാംബികയില്‍ അക്ഷരദേവത

വെള്ളി,സെപ്‌റ്റംബര്‍ 25, 2009
ആദിപരാശക്തി അക്ഷരദേവതയായി കുടികൊള്ളുന്ന ഇടമാണ്‌ കൊല്ലൂര്‍ ശ്രീമൂകാംബിക ക്ഷേത്രം. മലയാളദേശത്തിന്‍റെ വടക്കു ഭാഗത്തിന്‍റെ ...
10
11

നവരാത്രിയും സപ്തമാതൃസങ്കല്പവും

വെള്ളി,സെപ്‌റ്റംബര്‍ 25, 2009
നവരാത്രിക്കാലം ശക്തിയാരാധനാ കാലമാണ്. ദേവീ പൂജയും നാരീ പൂജയും ഇക്കാലത്ത് നടത്തുന്നു. നവരാത്രി സാധനയോടൊപ്പം നടക്കുന്ന ...
11
12

എന്താണ് നവരാത്രി

വെള്ളി,സെപ്‌റ്റംബര്‍ 25, 2009
ഒമ്പത് ദിവസത്തെ ദേവീ പൂജയാണ് നവരാത്രിക്കാലത്ത് നടക്കുക. നവരാത്രി എന്നത് തന്ത്രവിദ്യാവിധിപ്രകാരം, പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ...
12