നിങ്ങളുടെ വിധി താളിയോലയില്‍!

WDWD
ജ്യോതിഷത്തില്‍ തന്നെ പല വിഭാഗങ്ങള്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലുണ്ട്. നക്ഷത്രഫലം, ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രം, സംഖ്യാ ജ്യോതിഷം ഇവയൊക്കെ സാധാരണ കേള്‍ക്കുന്ന ജ്യോതിഷ വിഭാഗങ്ങളാണ്. എന്നാല്‍, നാഡീ ജ്യോതിഷ വിഭാഗം അതിപുരാതനവും അതി വിശേഷവുമാണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്ന പരമ്പരയില്‍ ഈ ആഴ്ച ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ‘വൈത്തീശ്വരന്‍ കോവില്‍’ എന്ന ശിവ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ്. ഇവിടം നാഡീ ജ്യോതിഷത്തിന്‍റെ അപൂര്‍വ്വ സങ്കേതമായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

WDWD
വെത്തീശ്വരന്‍ കോവിലനടുത്ത തെരുവില്‍ നാഡീ ജ്യോതിഷത്തിലൂടെ ഭാവിയും വിധിയും പറയുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അനേകം ബോര്‍ഡുകള്‍ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നും അനേകായിരങ്ങളാണ് വെത്തീശ്വരന്‍ കോവിലില്‍ ദര്‍ശനത്തിനായി എത്തുന്നത്. ഇവര്‍ ദേവ സാമീപ്യത്തിനുമാത്രമല്ല താലിയോലകളില്‍ നേരത്തെ തന്നെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിധിയും ഭാവിയും കൂടി അറിയാനാണ് ഇവിടെയെത്തുന്നത്.

അയ്യാനാഥന്‍|ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :