ജോലി മാറാന്‍ പത്ത് കാരണങ്ങള്‍

ജോലി വിടേണ്ടത് എപ്പോള്‍ ? എങ്ങനെ ?

WEBDUNIA|
2. കോര്‍പ്പറേറ്റ് സംസ്കാരം നിങ്ങള്‍ക്ക് സഹിക്കാതെ വന്നാല്‍

ഒരാളുടെ മൂല്യബോധം ജോലിയോടുള്ള താത്പര്യം, മനോഭാവം എന്നിവ പലപ്പോഴും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പൊതുവില്‍ നടപ്പാക്കുന്ന ആധുനിക കോര്‍പ്പറേറ്റ് സംസ്കാരത്തോട് ഒത്തുപോവാറില്ല.

എല്ലാവരും ഒരേപോലെ യൂണിഫോം ധരിക്കുക. സാംസ്കാരിക വ്യത്യാസങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുക്കാതെ ഒരേ നിയമങ്ങള്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ബാധകമാക്കുക, ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങളോ ശമ്പളമോ കൂട്ടാതെ ജീവനക്കാരുടെ സംതൃപ്തി അളക്കാന്‍ സര്‍വ്വേ നടത്തുന്നത് ശുദ്ധ ഭോഷ്കാണെന്ന് ഥോന്നുക, ജോലിയിലെ പരിചയം കണക്കാക്കാതെ, പ്രായം കണക്കാക്കാതെ, സീനിയര്‍ പദവികളിലേക്ക് പുതുതായി ജോലിക്ക് ചേര്‍ന്നവരെ നിയമിക്കുക തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങള്‍ക്ക് പിടിക്കാതെ വരാം. അപ്പോഴും ജോലി മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്.

3. നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി മാറിയാല്‍

ജീവിതത്തില്‍ പല ഘട്ടങ്ങളില്‍ ഒരാളുടെ ജീവിത രീതിക്കും ശൈലിക്കും മാറ്റം വരാം. ഇതില്‍ പ്രധാനം വിവാഹം. മറ്റൊന്ന് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം. വിവാഹിതനായാല്‍ ചെലവുകള്‍ ഏറും. മെച്ചപ്പെട്ട ശമ്പളമുള്ള ജോലി വേണ്ടിവരും. അല്ലെങ്കില്‍ ഭാര്യയോട് / ഭര്‍ത്താവിനോട് ഒപ്പം ജീവിക്കാനായി ഒരു സ്ഥലം മാറ്റം അനിവാര്യമായി വരും. അല്ലെങ്കില്‍ കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുന്നതു പോലെ മറ്റൊരിടത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യാന്‍ കഴിയാനാവാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാവും. അപ്പോഴും പറ്റിയ പുതിയ ജോലി തന്നെയാണ് ആശ്രയം.

4 ജോലി വിരസവും അതൃപ്തവുമായാല്‍

എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടായാലും ശരി ജോലി വിരസമോ അനുചിതമോ ആയിത്തോന്നാം. ദിവസേന പോയി ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതില്‍ മടുപ്പ് തോന്നാം. അതിനര്‍ഥം ആ ജോലി നിങ്ങള്‍ വിടേണ്ട സമയമായി എന്നാണ്.
ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :