ദത്താത്രേയ ജയന്തി

WEBDUNIA|
ത്രിമൂര്‍ത്തികളുടെ അംശം ചെര്‍ന്നുണ്ടായതാണ് ദത്താത്രേയന്‍. വൃശ്ചികമാസത്തിലെ വെളുത്തവാവിനാണ് ദത്താത്രേയ ജയന്തി.ചിലര്‍ ഇടവത്തിലും ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നു

ദത്താത്രേയ ജയന്തി ദിവസം ബ്രഹ്മമുഹൂര്‍ത്തത്തിന് ഉണര്‍ന്ന് ധ്യാനം തുടങ്ങണം. അന്ന് ഉപവാസവും ഉപാസനയും മാത്രമേ ആകാവൂ. ആരോടും ഇടപഴകാതെ ഏകാന്തതയില്‍ കഴിയണം. സ്വന്തം ശരീരത്തെ മറക്കുക. ആത്മാവിലേക്ക് ശ്രദ്ധയൂന്നുക. ദത്താത്രേയനെ ഗുരുവായി ആരാധിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അവധൂത ഗീത പഠിക്കുക - ആത്മജ്ഞാനമുണ്ടായിക്കൊള്ളും.

ദത്താത്രേയന്‍ - ത്രിമൂര്‍ത്തികളുടെ അംശം ഒന്നിച്ചു ചേര്‍ന്ന അവതാര പുരുഷന്‍. ദത്താത്രേയന്‍ വിഷ്ണുവിന്‍റെ അവതാരമാണെന്നും ശിവന്‍റെ അവതാരമാണെന്നും പക്ഷാന്തരമുണ്ട്.

ദത്താത്രേയനെ ദേവനായും ഗുരുവായും ആരാധിക്കുന്നു. അതിരുകളില്ലാത്ത അറിവിന്‍റെ ഉടമയായ അദ്ദേഹം ഋഷികള്‍ക്കുപോലും ആരാധ്യനാണ്.
ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :