വിശ്വാസം, അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ

WDWD
ശൂന്യമായിരുന്ന കൈകളില്‍ ശിവലിംഗം പ്രത്യക്ഷമാക്കുക...ഭക്തജനങ്ങള്‍ക്കായി അന്തരീക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് വിഭൂതി സൃഷ്ടിക്കുക... അവര്‍ക്കായി ആഭരണങ്ങളും മറ്റ് വിലയേറിയ വസ്തുക്കളും ശൂന്യതയില്‍ നിന്ന് വരുത്തുക...ഭഗവാന്‍ സായിബാബ തന്‍റെ ആശ്രമമായ പ്രശാന്തിനിലയത്തില്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

അത്ഭുതം തോന്നുന്നോ? ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്‍ സത്യസായി ബാബയുടെ ലീലകളാണ്. ഈ ആഴ്ചയിലെ വിശ്വസിച്ചാ‍ലും ഇല്ലെങ്കിലും പരമ്പരയില്‍ ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കുന്നത് സത്യസായിബാബയുടെ അത്ഭുത പ്രവര്‍ത്തികളിലേക്കാണ്.

WDWD
ഭഗവാന് അത്ഭുതങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നും രോഗപീഡകള്‍ സുഖപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുമെന്നും അനുയായികള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭക്തരുടെ വേദന തന്നിലേക്കാവാഹിച്ചാണ് ഭഗവാന്‍ രോഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് മുക്തി നല്‍കുന്നതെന്നാണ് ഭക്തജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ദിവസവും അദ്ദേഹം അന്തരീക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് വിഭൂതി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ചിലപ്പോള്‍ ആഹാരം, മോതിരങ്ങള്‍, നെക്‍‌ലേസുകള്‍ വാച്ചുകള്‍ എന്നിവയായിരിക്കും സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നത്.

ഫോട്ടോഗാലറി കാണാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

WEBDUNIA|ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :