വടിയുപയോഗിച്ച് ജലസാന്നിധ്യം അറിയാം!

WDWD
ഒരു തേങ്ങയും വടിയും ഉപയോഗിച്ച് ഭൂഗര്‍ഭജലത്തിന്‍റെ ഗതി അറിയാന്‍ സാധിക്കുമോ? ഭൂമിക്കടിയില്‍ ഏതു സ്ഥലത്താണ് ജല സാന്നിധ്യം കൂടുതലുള്ളത്, എവിടെയാണ് കുറവ് എന്നെല്ലാം നിസാരമായി പ്രവചിക്കാന്‍ കഴിയുന്നവരുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാന്‍ പ്രയാസം തോന്നിയേക്കാം.

WEBDUNIA|
ഇത്തരത്തില്‍, ഭൂഗര്‍ഭ ജലസാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പ്രവചിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങള്‍ അന്വേഷണം നടത്തി. ഇന്‍ഡോറിലുള്ള ഗംഗാ നാരായണ്‍ ശര്‍മ്മയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം അവസാനിച്ചത്. ഒരു വടിയും തേങ്ങയും ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഭൂഗര്‍ഭ ജല സാന്നിധ്യം ശരിയായി പ്രവചിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് ശര്‍മ്മാജിയുടെ അവകാശവാദം. ഫോട്ടോഗാലറികാണുക

ജലസാന്നിധ്യം കണ്ടുപിടിക്കാനായി ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ “വൈ” എന്ന അക്ഷരത്തിന്‍റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു വടിയാണ് ശര്‍മ്മാജി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജല സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട ഭൂമിയാകെ ഈ വടി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു. വടി ഭൂമിയിലൂടെ വേഗത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നിടത്താണ് ജലസാന്നിധ്യമുള്ളത് എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു.

WDWD
ശര്‍മ്മാജിയുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ഇതൊരു ലക്ഷണ ശാസ്ത്രമാണ്. തന്‍റെ ലക്ഷണ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ ഭൂഗര്‍ഭജലം കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളില്‍ 80% ഉം വിജയം വരിച്ചു എന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു.


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :