പെട്ടി, പെട്ടി, ബാലറ്റ് പെട്ടി, പെട്ടി പൊട്ടിച്ചപ്പോള്‍...

PRO
ഇപ്പോള്‍ കടലാസും ബാലറ്റ് പെട്ടിയും പോയി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ്‌മൈഷീന്‍ വന്നു.
കടലാസാ‍യിരുന്നെങ്കില്‍ വോട്ട് അസാധുവാക്കാമായിരുന്നെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നവരും വളരെയേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ തൃപ്തിപെടുത്തുന്നതാണ് നണ്‍ ഓഫ് അദേര്‍സ് ബട്ടണ്‍.

സമ്മതിദാനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ബാലറ്റ് പേപ്പറിനു പകരമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ്ങ് മെഷീന്‍. ഒരു ബാലറ്റിംഗ് യൂണിറ്റില്‍ 16 സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായുള്ള ബട്ടണുകള്‍ ഉണ്ട്. എത്ര സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ ഉണ്ടോ അത്രയും ബട്ടണുകളുടെ പുറം മൂടികള്‍ മാറ്റി ബട്ടണുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാക്കാവുന്നതാണ്.

യന്ത്രം വേണ്ട ബാലറ്റ് പേപ്പര്‍ മതിയെന്ന്- അടുത്ത പേജ്

ന്യൂഡല്‍ഹി| WEBDUNIA|ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :