മലയാളിക്ക് ജോലി നേടാന്‍ വേണ്ടത്...

WEBDUNIA|

"എനിക്കതു ചെയ്യാന്‍ കഴിയും' എന്ന അര്‍പ്പണബോധം വേണമെന്നു മാത്രം. നിങ്ങള്‍ക്കു നിങ്ങളെത്തന്നെ അറിയാന്‍ ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ വായിക്കുക. ഇവ നിങ്ങള്‍ മുന്‍പ് സ്വയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കില്‍, ഉത്തരം കിട്ടിയോ? ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ ചോദിച്ചു നോക്കുക. അവയെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു നോക്കുക.


1. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം?

2. അതു നേടാന്‍ എന്താണു വേണ്ടത്?

3. ലക്ഷ്യം നേടാന്‍ വേണ്ട കഴിവുകളില്‍ ഏതൊക്കെ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ട് അഥവാ ഏതൊക്കെ ഇല്ല?

4. ഇല്ലാത്ത കഴിവുകള്‍ സ്വായത്തമാക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ?

5. ഉള്ള അറിവു വേണ്ട രീതിയില്‍ വേണ്ട സമയത്ത് പ്രയോഗിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കില്‍ ആ കുറവു പരിഹരിക്കാന്‍ ഉറച്ച തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

6. നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം/വസ്തു എന്ത്?

7. എന്തിനോടൊക്കെയാണ് നിങ്ങള്‍ പ്രതികൂലമായി പ്രതികരിക്കുന്നത് ?

8. എന്തിനോടൊക്കെയാണ് നിങ്ങള്‍ അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുന്നത് ?

9. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?

10. നിങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഒഴിച്ചുനിര്‍ത്താനാവാത്തത് എന്തൊക്കെ?

11. അവ അത്രയ്ക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തവയാണോ?

12. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും താല്‍പര്യമുള്ള കാര്യം എന്ത്?

13. ഏതു തരം ആളുകളെയാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്ടം?

14. നിങ്ങളുടെ അറിവ്, വൈകാരികത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ബോധ്യമുണ്ടോ?

15. നിങ്ങള്‍ എത്രമാത്രം സന്തുഷ്ടന്‍/സന്തുഷ്ട ആണ്?
ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :