എലികള്‍ നാഗത്തെ ആരാധിക്കുന്നു!

WDWD
ഇത്തവണ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും പരമ്പരയിലൂടെ ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത് മതപരമായും ചരിത്രപരമായും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ്. ഈ ക്ഷേത്രത്തില്‍ അത്ഭുതങ്ങള്‍ നടക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്.

ഫോട്ടോഗാലറി കാണാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗന്ധര്‍വ സെന്‍ മഹാരാജാവിന്‍റെ ഗന്ധര്‍വപുരി എന്ന സാമ്രാജ്യത്തിലെ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പ്രസിദ്ധനായ വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവിന്‍റെ പിതാവാണ് ഗന്ധര്‍വ സെന്‍.

ഗന്ധര്‍വപുരി ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ താഴികക്കുടത്തിനു താഴെ രൂപം മാറാന്‍ കഴിവുള്ള ഒരു സര്‍പ്പം വസിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. എല്ലാരാത്രിയിലും ഈ സര്‍പ്പത്തിനു ചുറ്റും എലികള്‍ പ്രദക്ഷിണം വച്ച് അതിനെ ആരാധിക്കാറുണ്ടെന്നും ഇവിടെയുള്ളവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെയുള്ള രൂപം മാറാന്‍ കഴിവുള്ള സര്‍പ്പമാണ് ക്ഷേത്രത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് പണ്ടുമുതല്‍ക്കേ ഉള്ള വിശ്വാസം.

WDWD
നാളിതുവരെയായും ആരും തന്നെ ഈ സംഭവം നേരില്‍ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാല്‍, ദിവസവും രാവിലെ സര്‍പ്പത്തിന്‍റെ വിസര്‍ജ്ജ്യത്തിനു ചുറ്റും എലികളുടെ വിസര്‍ജ്ജ്യം കാണാന്‍ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും! ഈ സ്ഥലം ഗ്രാമീണര്‍ ദിവസവും വൃത്തിയാക്കാറുണ്ടെങ്കിലും രാവിലെ ഇതേകാഴ്ച തന്നെയാവും കാത്തിരിക്കുക.
WEBDUNIA|ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :