0

കോടിയേരി - മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമന്‍

വ്യാഴം,മെയ് 24, 2007
0
1
തോമസ്‌ ഐസക്‌ - മന്ത്രിസഭയുടെ ആസൂത്രണ വിദഗ്ധന്‍
1
2
ശ്രീമതിടീച്ചര്‍ -- സി പി എമ്മിന്റെ ശ്രീതിലകം
2
3
സി.ദിവാകരന്‍ - സമരവീഥികളില്‍ നിന്നും മന്ത്രിപദത്തിലേക്ക്
3
4
പി.കെ. ഗുരുദാസന്‍‍- തൊഴിലാളികളുടെ സഖാവ്
4
4
5
ബിനോയ് വിശ്വം മന്ത്രിസഭയിലെ സാഹിത്യപ്രതിഭ
5
6
ജി. സുധാകരന്‍- ജില്ലയില്‍ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തേക്ക്
6
7
പാലോളി മുഹമ്മദ്കുട്ടി - സൗമ്യതയുടെ പാലൊളി
7
8
കെ.പി.രാജേന്ദ്രന്‍ - മൂന്നാമൂഴത്തില്‍ മന്ത്രിസ്ഥാനം
8
8
9
എം.എ.ബേബി - മന്ത്രിസഭയുടെ സാംസ്കാരിക മുഖം
9
10
മുല്ലക്കര - മന്ത്രിയായി രംഗപ്രവേശം
10
11
ജോസഫ് - കേരളകോണ്‍ഗ്രസിലെ ഇടതുപക്ഷം
11
12
പ്രേമചന്ദ്രന്‍ - ആര്‍.എസ്.പിയുടെ ചാന്ദ്രശോഭ
12
13
ശര്‍മ്മ - വി.എസിന്‍റെ വിശ്വസ്തന്‍
13
14
ബാലന്‍ - ബാങ്ക് ഉദ്യോഗത്തില്‍ നിന്ന് മന്ത്രിപദത്തിലേക്ക്
14
15
മാത്യു ടി.തോമസ് - അപ്രതീക്ഷിത മന്ത്രിപദം
15
16
17

കേരള മന്ത്രിസഭ 2006

വ്യാഴം,മെയ് 24, 2007
കേരള മന്ത്രിസഭ 2006 - പ്രധാന വിവരങ്ങള്‍
17