ഓണരചന

KBJWD
ഓണം വാക്കുകളിലൂടെ, ബിംബങ്ങളിലൂടെ അനുഭവവേദ്യമാക്കിയവരാണ് കലാകാരന്‍‌മാരും കലാകാരികളും. പണ്ടെന്നോ കഴിഞ്ഞ ഒരോണത്തിന്‍റെ പൊട്ടും പൊടിയും അവര്‍ മനസ്സില്‍ നിധി പോലെ കാത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നു. രചനകളിലൂടെ അനുഭവങ്ങളുടെ, ആ പൊന്‍‌നിറമുള്ള ഓര്‍മ്മകളുടെ കുന്നിമണി ചെപ്പ് വായനക്കാര്‍ക്കായി തുറക്കുകയാണ്...

WEBDUNIA|
ഓണച്ചിന്തകള്‍

അളിവേണി എന്തു ചെയ്‌വു

ചിക്കന്‍ വിഹാര്‍

പിണക്കം

വൈറസ്

വേരുകളില്ലാത്ത വൃക്ഷം

സ്മൃതി സൌരഭം

പേര്

ആവണിക്കാലത്ത്

കവിതയും ഒരു ഓണക്കിറ്റുംഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :