0

നിങ്ങളുടെ പേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണോ ? ഒന്ന് പരിശോധിക്കൂ !

ശനി,ഓഗസ്റ്റ് 10, 2019
0
1
സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്കായി ഫെങ്ഷൂയിയിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ലാഫിങ് ബുദ്ധ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ...
1
2
പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എനർജികൾ എവിടെയും നമ്മേ ചുറ്റി എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ഈ എനർജികളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് നമ്മൂടെ ...
2
3
സാമ്പത്തികമായി അഭിവൃദ്ധി നേടാൻ ഫെങ്ഷുയിയിൽ പല മാർഗങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യമാണ് വീടുകളിലും ...
3
4
സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്കും ഐശ്വര്യത്തിനുമായി ഫെങ്ഷൂയിയിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ലക്കി ...
4
4
5
പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എനർജികൾ എവിടെയും നമ്മേ ചുറ്റി എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ഈ എനർജികളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് നമ്മൂടെ ...
5
6
സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്കായി ഫെങ്ഷൂയിയിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ലാഫിങ് ബുദ്ധ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ...
6
7
സാമ്പത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിക്കും ഐശ്വര്യത്തിനുമായി ഫെങ്ഷുയി നിർദേശിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വിടുകളിൽ ലാഫൊങ് ...
7
8
സാമ്പത്തികമായി അഭിവൃതി നേടാൻ ഫെങ്ഷുയിയിൽ പല മാർഗങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യമാണ് വീടുകളിലും ...
8
8
9
പണം എന്നത് ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ്. പണത്തു വേണ്ടിയാണല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരുഭാഗവും ...
9
10
ഫെംഗ്ഷൂയി ശാസ്ത്ര വിധി പ്രകാരം സ്ത്രീകള്‍ക്കും പുരുഷന്‍ മാര്‍ക്കും ഭാഗ്യ ദിശകളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജോലി, ഉറക്കം, തുടങ്ങി ...
10
11
ഫെംഗ്ഷൂയി പിന്തുടരുന്നവര്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗ്യ വസ്തുവാണ് ‘ലാഫിംഗ് ബുദ്ധ’ അഥവാ ‘ചിരിക്കുന്ന ബുദ്ധന്‍’. ...
11
12
നിങ്ങള്‍ വ്യാപാരിയോ തൊഴിലാളിയോ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയോ വീട്ടമ്മയോ ആരുമാവട്ടെ, സ്വന്തം വീട്ടില്‍ സമാധാനമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയെ ...
12
13
കുളിമുറിയിലും മറ്റും പൂക്കളോ ചെടികളോ വയ്ക്കുന്നത് വിപരീതഫലമായിരിക്കും നല്‍കുന്നത്. ഭാഗ്യത്തെ ഒഴിവാക്കി ദൌര്‍ഭാഗ്യത്തെ ...
13
14
ഇടനാഴിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണാടി നന്നല്ല എന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്. അഴുക്ക് നിറഞ്ഞസ്ഥലത്ത് കണ്ണാടി തൂക്കുന്നത് ...
14
15
കോണിപ്പടികള്‍ വീടിനുള്ളിലെ ഊര്‍ജ്ജ നിലയെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഫെംഗ്ഷൂയി വിദഗ്ധരുടെ ...
15
16
നിങ്ങള്‍ ചൈനീസ് ശാസ്ത്രമായ ഫെംഗ്ഷൂയി പിന്തുടരുന്ന ആളാണെങ്കില്‍ ഇനി പറയുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും. ...
16
17
ഫെംഗ്ഷൂയി ഭാഗ്യവസ്തുക്കള്‍ വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സന്തോഷത്തെയും സൌഭാഗ്യത്തെയും ...
17
18
പ്രണയവും ബന്ധങ്ങളും ഊഷ്മളമായി നില നില്‍ക്കാന്‍ ഫെംഗ്ഷൂയി വിദഗ്ധര്‍ പല ഉപദേശങ്ങളും നല്‍കുന്നുണ്ട്. പ്രണയത്തിന്റെയും ...
18
19
നിങ്ങള്‍ എത്ര വിശ്വസ്തത കാട്ടിയാലും ചില അവസരങ്ങളില്‍ ആരും അത് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വരില്ല. സ്വജനങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളെ ...
19