0

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെയും ഇന്ധന വില വർധന

ശനി,ഫെബ്രുവരി 27, 2021
0
1
പാചകവാതക വില വീണ്ടും വർധിപ്പിച്ച് എണ്ണക്കമ്പനികൾ. ഗാർഹിക ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള സിലിണ്ടറിന് 25 രൂപയാണ് ...
1
2
ഇന്ധന വില വീണ്ടും വർധിപ്പിച്ച് എണ്ണ കമ്പനികൾ. പെട്രോളിന് 28 പൈസയും, ഡീസലിന് 25 പൈസയുമാണ് ഇന്ന് വർധിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ ...
2
3
രണ്ടുദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർധിപ്പിച്ച് എണ്ണക്കമ്പനികൾ. പെട്രോളിന് 35 പൈസയും, ഡീസലിന് 37 പൈസയുമാണ് ...
3
4
തുടർച്ചയായി ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ സ്വർണവിലയിൽ വർധന. പവന് 200 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ...
4
4
5
തുടർച്ചയായ 13 ആം ദിവസവും മുടക്കമില്ലാതെ ഇന്ധന വില വർധിച്ചതോടെ പെട്രോൾ വില റെക്കോർഡിലേയ്ക്ക് കുതിയ്ക്കുന്നു. പെട്രോളിനും ...
5
6
തുടർച്ചയായ പന്ത്രാണ്ടാം ദിവസവും ഇന്ധന വില മുടക്കമില്ലാതെ വർധിപ്പിച്ച് എണ്ണക്കമ്പനികൾ. പെട്രോളിന് 31 പൈസയും, ഡീസലിന് 34 ...
6
7
സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്. ഇന്ന് പവന് 280 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില. 34,720 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ...
7
8
പതിവ് തെറ്റാതെ പതിനൊന്നാം ദിവസവും ഇന്ധന വില വർധിപ്പിച്ച് എണ്ണക്കമ്പനികൾ. പെട്രോളിന് 34 പൈസയും ഡീസലിന് 33 പൈസയുമാണ് ...
8
8
9
പാചക വാതകത്തിന്റെ വില വീണ്ടും വർധിപ്പിച്ച് എണ്ണ കമ്പനികൾ. 14.2 കിലോഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന ഗാർഹിക പാചക വാതകത്തിന് ...
9
10
തുടർച്ചയായ എട്ടാംദിവസവും മുടക്കമില്ലാതെ തുടർന്ന് ഇന്ധന വില വർധന. പെട്രോളിന് 26 പൈസയും ഡീസലിന് 31 പൈസയുമാണ് ഇന്ന് ...
10
11
തുടർച്ചയായ ആറാം ദിവസവും മുടക്കമില്ലാതെ വർധിപ്പിച്ച് ഇന്ധന വില. പെട്രോളിന് 30 പൈസയും ഡീസലിന് 38 പൈസയുമാണ് ഇന്ന് ...
11
12
തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസവും മുടക്കമില്ലാതെ ഇന്ധന വിലയിൽ വർധന. പെട്രോളിന് 29 പൈസയും ഡീസലിന് 36 പൈസയുമാണ് ഇന്ന് ...
12
13
പതിവ് തെറ്റിയ്ക്കാതെ ഇന്നും ഇന്ധന വില വർധിപ്പിച്ച് എണ്ണക്കമ്പനികൾ. തുടർച്ചയായ നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ധന വില ...
13
14
രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വില വീണ്ടും വർധിപ്പിച്ചു, പെട്രോളിന് 30 പൈസയും ഡീസലിന് 26 പൈസയുമാണ് ഇന്ന് വർധിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ ...
14
15
ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുതിപ്പ്. 480 രൂപയാണ് ഇന്ന് പവന് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില ...
15
16
ഇന്ധന വിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽ പെട്രോളിന്റെ വില 90 രൂപ കടന്നു. ...
16
17
ബജറ്റിൽ ഇറക്കുമതി തിരുവ കുറച്ചതിന് പിന്നാലെ സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുന്നു. ഇന്ന് പവന് 480 രൂപയാണ് ...
17
18
ഇന്ധന വില വീണ്ടും വർധിപ്പിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോൾ വില 89 ലേയ്ക്ക് കുതിയ്ക്കുന്നു. പെട്രോളിന് 30 പൈസയും ഡീസലിന് 32 ...
18
19
പാചക വാതക വിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ് വരുത്തി എണ്ണക്കമ്പനികൾ. ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള എൽപിജി സിലണ്ടറിന് 25 രൂപയാണ് ...
19