0

നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു... എന്തായിരിക്കും അതിനു കാരണം ?

വ്യാഴം,ജനുവരി 11, 2018
0
1
‘നമത്വത്തെ’ ‘കരണം’ ചെയ്യുക അഥവാ ‘നമഃ’ എന്ന അര്‍ത്ഥത്തെ പൂര്‍ണ്ണമായി ചെയ്തുകാണിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം എന്നതിലൂടെ ...
1
2
പൗരാണിക സങ്കല്പമനുസരിച്ച് ഏതൊരു കര്‍മ്മത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും ദാനവും ദക്ഷിണയും ഒഴിച്ചുകൂടാന്‍ പറ്റാത്തവയാ‍ണ്. ...
2
3
ഗുരുപൂര്‍ണിമയുടെ മഹിമ കുടികൊള്ളുന്നത് ശിഷ്യന്‍ പരിപൂര്‍ണ്ണമായി തന്റെ ഗുരുവില്‍ വിലയം ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ്. ആരാണ് ...
3
4
സമര്‍പ്പിക്കുക എന്നാല്‍ത്തന്നെ സമ്പൂര്‍ണ്ണമാണ്. ഭാഗികമായി ചെയ്യുന്നതൊന്നും തന്നെ സമര്‍പ്പണമല്ല. സകലശ്രമങ്ങളും ...
4
4
5
ജീവിതത്തെ നാം പലപ്പോഴും ഒരു യാത്രയായാണ് സങ്കല്‍പ്പിക്കുക. അതായത് കാലത്തിന്‍റെയും സമയത്തിന്‍റെയും പാളങ്ങളിലൂടെയുളള ഒരു ...
5
6
നിങ്ങളായിരിക്കുക എന്നത് ഉദാത്തമായ ഒരു മന്ത്രമാണ്. ഒരു പരമ്പരയിലും പെടാതെ, ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റേയോ മതത്തിന്റേയോ, ...
6
7

ആരാണ് ഗുരു ?

വെള്ളി,ജൂലൈ 18, 2008
ഗുകാരോ ഗുണാതീത: രുകാരോ രൂപവര്‍ജ്ജിത:
7
8
താളാത്മകമായ ശ്വസനത്തിന്‍റെ മുടങ്ങാതെയുള്ള ആവര്‍ത്തന പ്രക്രിയയിലൂടെ ശാന്തിയുടെ, സമാധാനത്തിന്‍റെ, ആഹ്ളാദത്തിന്‍റെ അമൃതധാര ...
8
8
9
പ്രധാന ദേവാലയങ്ങളെല്ലാം വിദ്യാലയങ്ങളാവണം എന്നും അവയ്ക്ക് ചുറ്റും പൂന്തോട്ടങ്ങളും നല്ല വൃക്ഷങ്ങളും ...
9
10
ആദ്യം നമുക്ക് ഈശ്വരന്‍മാരാകാം. എന്നിട്ട് മറ്റുളളവരെ ഈശ്വരനാക്കാന്‍ സഹായിക്കാം
10
11
സങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള്‍, സുഖദുഃഖങ്ങള്‍ ഇവയൊക്കെയും അവിടുത്തെ ഇച്ഛയ്ക്ക് സന്പൂര്‍ണ്ണമായി വിട്ടുകൊടുത്തു. ...
11
12
ജീവിതം എപ്പോഴും വര്‍ഷകാലമോ, വസന്തകാലമോ, വേനല്‍കാലമോ അല്ല അതിനാല്‍ സന്തോഷത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ വേദനയെയും സ്നേഹിക്കുക
12
13
താരതമ്യപ്പൈടുത്തല്‍ എപ്പോഴും മത്സരം മാത്രമെ സൃഷ്ടിക്കൂ. മറ്റൈന്തെങ്കിലുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്പോള്‍ മുറിവുകളും ...
13
14
ലൗകികകാര്യങ്ങളോ ബുദ്ധിപരമായ വിഷയങ്ങളോ പഠിപ്പിക്കുന്നയാളല്ല ഗുരു. അങ്ങിനെയുള്ളവര്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ മാത്രമാണ്. ഒരുവന്‍റെ ...
14
15
പ്രകൃതിയില്‍ നിന്ന് പുരുഷന് വേറിടാനാവില്ല. മതത്തിന്‍റെയും ജാതിയുടെയും നശ്വര മേല്‍ക്കോയ്മയുടെ അപ്പുറം സ്ത്രീപുരുഷ ...
15
16
"നമത്വത്തെ' "കരണം' ചെയ്യുക അഥവാ "നമഃ' എന്ന അര്‍ത്ഥത്തെ പൂര്‍ണ്ണമായി ചെയ്തുകാണിക്കുകയാണ് നമസ്കാരത്തിലൂടെ.
16
17
യജ്ഞപുരുഷനായ ഭഗവാന്‍ വിഷ്ണുവിന്‍റെ പത്നിയായി ദക്ഷിണാദേവിയെ സങ്കല്‍പ്പിക്കാറുണ്ട്. ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ പൂജയുടേയോ ...
17