വിഗ്നേശ്വരന്റെ ഈ രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം

Sumeesh| Last Modified ശനി, 8 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2018 (18:24 IST)
സര്‍വ്വ വിഘ്നങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഗണപതി ഏവരുടെയും പ്രിയ ദേവനാണ്. ഗപതിയെ സ്മരിക്കാതെ ഹിന്ദുക്കള്‍ ഒന്നും തുടങ്ങാറില്ല. ഗണപതിയെ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ആരാധിച്ചു പോരുന്നു.

മുദ്ഗലപുരാണപ്രകാരം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗണേശരൂപങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ഓരോരുത്തര്‍ക്കും ഓരോ രൂപത്തോട് മാനസികബന്ധം അനുഭവപ്പെടാം. അതിനനുസരിച്ചോ അഭീഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചോ ദേവഭാവം തെരഞ്ഞെടുത്ത് നിശ്ചിതത ധ്യാനം ഉരുവിട്ട് രൂപം ധ്യാനിച്ച് സഹസ്രനാമം ജപിക്കാം.

1. ബാലഗണപതി

കരസ്ഥകദളീചൂതപനസേക്ഷുക മോദകം
ബാലസൂര്യാമിമം വന്ദേ ദേവം ബാലഗണാധിപം

(ഉദയസൂര്യന്‍റെ വര്‍ണം, ചതുര്‍ഹസ്തം, കൈകളില്‍ കദളിപ്പഴം, മാങ്ങ, ചക്ക, കരിമ്പ്, തുമ്പിക്കൈയില്‍ മോദകം)

(ശ്രദ്ധയോടെ ഉപാസിച്ചാല്‍ ഏതാഗ്രഹവും സാധിക്കും)

2. തരുണഗണപതി

പാശാങ്കുശാപൂപകപിത്ഥജമ്പു
സ്വദന്തശാലീക്ഷുമപിസ്വഹസ്തൈഃ
ധത്തേ സദാ യസ്തരൂണാരുണാഭഃ
ഹായാത്സ യൂഷ്മാംസ്തരുണോ ഗണേശ

(ഉദയസൂര്യന്‍റെ വര്‍ണ്ണം, യുവത്വപൂര്‍ത്തി, എട്ട് കൈകള്‍, പാശം, അങ്കുശം, അപൂപം, കപിത്ഥം, ജംബു, സ്വദന്തം, കരിമ്പ്, കതിര്)

(രോഗശാന്തി,)

3. ഭക്തഗണപതി

നാളീകേരാമ്രകദളീഗുഡപായസ ധാരിണം
ശരശ്ചന്ദ്രാഭവപൂഷം ഭജേഭക്ത ഗണാധിപം

(നിലാവിന്‍റെ നിറമുള്ള ശരീരം, നാലുകൈകള്‍, നാളികേരം, മാങ്ങ, കദളിപ്പഴം, ശര്‍ക്കരപ്പായസം)

(ഉപാസനയ്ക്കും മോക്ഷത്തിനും വിശേഷം)

4. വീരഗണപതി

വേതാളശക്തിശരകാര്‍മുകചക്ര ഖഡ്ഗ
ഖട്വാംഗമുദ്ഗര ഗദാങ്കുരനാഗപാശാന്‍
ശൂലം ച കുന്തപരശുധ്വജമു ദ്വഹന്തം
വീരം ഗണേശമരുണം സതതം നമാമി.

(അരുണവര്‍ണ്ണം, പതിനാറ് കൈകള്‍, വേതാളം, ശക്തി, ശരം, കാര്‍മുക, ചക്രം, ഖഡ്ഗം മുദ്ഗരം, ഖട്വാംഗം, ഗദ, അങ്കുശം, നാഗം, പാശം, ശൂലം, കുന്തം, മഴു, കൊടി)

(ശത്രുപീഡക്കെതിരെ)

5. ശക്തിഗണപതി

ആലിംഗ്യദേവീം ഹരിതാങ്കയഷ്ടിം
പരസ്പരാശ്ശിഷ്ടകടിപ്രദേശം
സന്ധ്യാരൂണം പാശസൃണി വഹന്തം
ഭയാപഹം ശക്തിഗണേശമീഡേ

(മടിയിലിരിക്കുന്ന ദേവിയെ ആശ്ളേഷിക്കുന്നു. ദേവി തിരിച്ചും. സന്ധ്യാരുണവര്‍ണ്ണം. പാശവും സൃണിയും വഹിക്കുന്ന ദേവന്‍ ഭയത്തെ ഇല്ലാതാക്കും)

(ഭയങ്ങളില്ലാതാക്കുന്നതിന്)ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :