0

ഞായറാഴ്ച വ്രതം എന്തിന്?

തിങ്കള്‍,ഏപ്രില്‍ 11, 2022
0
1
ജനിച്ചതിനു ശേഷം കുഞ്ഞിന് ആദ്യമായി അരിയാഹാരം കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങാന്നിത്. ക്ഷേത്രത്തിലോ വീട്ടിലോ വച്ച് ചടങ്ങ് ...
1
2
മിഥുനം രാശിയില്‍ ജനിച്ച പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് സ്ത്രീകളെ ആകര്‍ഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലായിരിക്കും. പൊതുവേ ഇവര്‍ മൃദുവായ ...
2
3
'ചത്താലും പെറ്റാലും പുല' എന്നു പൊതുവെ പഴമക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. ഒരു ജനനം നടന്നാലോ മരണം നടന്നാലോ ...
3
4
വിശ്വാസങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഇടകലര്‍ന്ന ആരാധന രീതികളാണ് ഭാരതീയരുടേത്. ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ...
4
4
5
ശരീരം ക്ഷേത്രമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരീരം ക്ഷേത്രമാകുമ്പോള്‍ അതിനുള്ളിലെ ഈശ്വരനാണ് നമ്മള്‍ ഒരോരുത്തരും. കുറച്ചുകൂടി ...
5
6
ശരീരം ക്ഷേത്രമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരീരം ക്ഷേത്രമാകുമ്പോളതിനുള്ളിലെ ഈശ്വരനാണ് നമ്മള്‍ ഒരോരുത്തരും. കുറച്ചുകൂടി ...
6
7
വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നണ് ആസ്സാം. ഈ സംസ്ഥാനത്തിലെ സാധാരണ ഒരു ഗ്രാമം മാത്രമാണ് ജതിന്ഗ. കറുത്തവാവ് ദിനങ്ങളില്‍ ...
7
8
പരദേവതകള്‍ കുടിയിരിക്കുന്ന, തേക്കില്‍ തീര്‍ത്ത നാലുകെട്ടോടുകൂടിയ, ഹോമുകുണ്ഡമണയാത്ത കാലടിമനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യമാലയിലെ ...
8
8
9
പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളില്‍ നിന്നും പകര്‍ച്ച വ്യാധികളില്‍ നിന്നും അസ്വാഭാ‍വിക മരണങ്ങളില്‍ നിന്നും ലന്ധ്രാ ഗ്രാമീണരെ കാത്തു ...
9
10
പ്രതിഷ്ഠ ഒളിപ്പിക്കുന്നതോടെ താളമേളങ്ങളും സംഗീത നൃത്തങ്ങളും പൂജയുമെല്ലാം സംഗമിക്കുന്ന ഉത്സവത്തിനു വിരാമമാകും. ഹിന്ദു ...
10
11
ഒരു സന്ന്യാസിയില്‍ നിന്ന് 300 വര്‍ഷം മുമ്പാണ് കുമാര്‍ഡാഗ നിവാസികള്‍ക്ക് ഈ ചികിത്സാ വിദ്യ ലഭിച്ചത്. പരിചരണത്തില്‍ ...
11
12
തന്‍റെ ശരീരത്തിലുള്ള വിഷത്തിന് പാമ്പിനെക്കൊല്ലുവാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് ദശരഥ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ദശരഥിന്‍റെ ദേഹത്ത് ...
12