0

നാട്ടിന്‍ പുറങ്ങളിലെ പ്രത്യേക രുചികളും മലയാളിയുടെ പ്രിയ ഓണസദ്യയും

തിങ്കള്‍,ഓഗസ്റ്റ് 13, 2018
0
1
ഓണസദ്യ വിളമ്പുന്നതിന് ചില രീതികളുണ്ട്. രീതികള്‍ തെറ്റിക്കാതെ ഐശ്വര്യത്തോടെയാണ് ഓണസദ്യ വിളമ്പേണ്ടത്. കിഴക്കോട്ട് ...
1
2

നാവില്‍ വെള്ളമൂറും ഓണസദ്യ!

വെള്ളി,ഓഗസ്റ്റ് 11, 2017
എല്ലാ രുചികളും ഒന്നിക്കുന്ന ഓണസദ്യ - കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ വായില്‍ വെള്ളമൂറും. ലോകത്ത്‌ മറ്റൊരിടത്തും ...
2