ടാരറ്റ് കാര്‍ഡുകള്‍ | സൂര്യരാശി ഫലങ്ങള്‍ | പ്രത്യേക പ്രവചനം | സംഖ്യാ ജ്യോതിഷം | ഫെങ്ങ്‌ ഷൂയി | വാസ്തു | വ്യക്തികള്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ | പ്രശസ്തരുടെ ജാതകം
പ്രധാന താള്‍ ആത്മീയം » ജ്യോതിഷം » വ്യക്തികള്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ » ‘അഞ്ച്’ ജീവിതത്തിലും ജ്യോതിഷത്തിലും
വ്യക്തികള്‍ വാര്‍ത്തകള്‍
Feedback Print Bookmark and Share
 
FILEFILE
പഞ്ചകര്‍മ്മ ചികിത്സയില്‍ ആകട്ടെ വമനം, വിരേചനം, വസ്തി, നസ്യം, രക്തമോക്ഷം എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

നമ:ശിവായ - സര്‍വ മോക്ഷ ദായകമായ പഞ്ചാക്ഷരീ മന്ത്രമാണ്.
* ഈശാനം
* തല്‍പ്പുരുഷം
* അഘോരം
* രൗദ്രം
* വാമദേവം
എന്നിവയാണ് ശിവന്‍റെ പഞ്ചഭാവങ്ങള്‍.

കാമക്രോധ ലോഭ മോഹങ്ങളെ ജയിക്കാന്‍ വേണ്ട പഞ്ച ഗുണങ്ങള്‍
* തപസ്സ്
* ശ്രദ്ധ
* വൈരാഗ്യം
* ശമം
* ദമം
എന്നിവയാണ്.

കേ ജ്യാതി ശാസ്ത്രത്തില്‍ 5, 9 ഭാവങ്ങള്‍ ത്രികോണ രാശിയാണ്. ഒന്നാം ത്രികോണ രാശി 5 ഉം അഞ്ചാം രാശിയായ 9 രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണ രാശിയുമാണ്.

മേടം മുതല്‍ ഓരോ രാശി ഓരോ ഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മേടത്തിന്‍റെ അഞ്ചാം രാശിയായ ചിങ്ങം, സ്വാഭാവികമായ ലഗ്നത്തിന്‍റെ അഞ്ചാം ഭാവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഉദരം, സന്താനം, മന്ത്രം എന്നിവയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അഞ്ചാം ഭാവം കൊണ്ടാണ്.

മേടത്തിന്‍റെ അഞ്ചാം രാശിയായ ചിങ്ങത്തെ കൊണ്ട് കലാത്മാവ്, തേജസ്സ്, സൗരോര്‍ജ്ജം എന്നിവയും രാശിയുടെ അധിപനായ ആദിത്യനെ കൊണ്ട് ആത്മാവ്, പിതവ് എന്നിവയെ കുറിച്ചും കേ ജ്യാതിഷത്തില്‍ ചിന്തിക്കാം.

5 ന്‍റെ അഞ്ചാം രാശിയായ 9 ന്‍റെ അധിപന്‍ വ്യാഴനാണ്. അഞ്ചാം രാശിയുടെ ഒമ്പതാം ഭാവം ആത്മഞാനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അഞ്ചാം ഭാവത്തില്‍ പാപ ഗ്രഹങ്ങള്‍ നിന്നാല്‍ അത് ബുദ്ധി, ഉദരം, സന്താനം എന്നിവയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുക.