ടാരറ്റ് കാര്‍ഡുകള്‍ | സൂര്യരാശി ഫലങ്ങള്‍ | പ്രത്യേക പ്രവചനം | സംഖ്യാ ജ്യോതിഷം | ഫെങ്ങ്‌ ഷൂയി | വാസ്തു | വ്യക്തികള്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ | പ്രശസ്തരുടെ ജാതകം
പ്രധാന താള്‍ ആത്മീയം » ജ്യോതിഷം » വ്യക്തികള്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ » ‘അഞ്ച്’ ജീവിതത്തിലും ജ്യോതിഷത്തിലും
വ്യക്തികള്‍ വാര്‍ത്തകള്‍
Feedback Print Bookmark and Share
 
FILEFILE
മനുഷ്യന്‍റെ ശരീരത്തിനും 5 ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങള്‍ ആണ് ഉള്ളത്.
* ശബ്ദം
* സ്വരം
* രൂപം
* രസം
* ഗന്ധം
ഇവയെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാലാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് (ചെവി, കണ്ണ്, നാവ്, ത്വക്ക്, മൂക്ക്).

മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ 5 വിരലുകള്‍, പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. തള്ളവിരല്‍ ആകാശത്തേയും ചൂണ്ടുവിരല്‍ വായുവിനേയും നടുവിരല്‍ അഗ്നിയേയും മോതിര വിരല്‍ ജലത്തേയും ചെറു വിരല്‍ ഭൂമിയേയും ആണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

5 കര്‍മ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 പ്രാണവായുക്കളും കൂടാതെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിങ്ങനെ 17 എണ്ണം ചേര്‍ന്നതാണ് മനുഷ്യന്‍റെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം.

ഇത് കൂടാതെ 5 ന് പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റു ചില കാര്യങ്ങള്‍ കൂടി :

പഞ്ച ശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍;
* വ്രത ശുദ്ധി
* ആത്മ ശുദ്ധി
* മന്ത്ര ശുദ്ധി
* ദ്രവ്യ ശുദ്ധി
* ലിംഗ ശുദ്ധി

ശുദ്ധീകരിക്കന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പഞ്ചഗവ്യം. പശുവില്‍ നിന്നുമെടുക്കുന്ന 5 വസ്തുക്കള്‍ - പാല്, തൈര്, നെയ്യ്, ഗോമൂത്രം, ചാണകം - ചേര്‍ന്നതാണ് പഞ്ചഗവ്യം.

വാസ്തു ദോഷം തീര്‍ക്കാന്‍ വാസ്തു ബലി കഴിച്ച് പഞ്ച ശിരസ്ഥാപനം നടത്താറുണ്ട്. ആമ, പോത്ത്, സിംഹം, പന്നി, ആന എന്നീ മൃഗങ്ങളുടെ ശിരസ്സാണ് പഞ്ച ശിരസ്സില്‍ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പഞ്ചാമൃതത്തില്‍
* നെയ്യ്
* തേന്‍
* കല്‍ക്കണ്ടം
* വാഴപ്പഴം
* മുന്തിരി
എന്നിവ ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.