ഐഡിബിഐ ബാങ്കിൽ 1544 ഒഴിവുകൾ, അപേക്ഷകൾ ജൂൺ 17വരെ അയക്കാം

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 6 ജൂണ്‍ 2022 (19:35 IST)
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെലവപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഐഡിബിഐ) യിൽ ബിരുദക്കാർക്ക് അവസരം. ജൂൺ 17 ആണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാനതീയതി.

എക്ടീക്യൂട്ടീവ് 1-3 വർഷക്കാലം കരാർ നിയമനം- 1044 ഒഴിവുകൾ(ജനറൽ 418,ഒബിസി 268, എസ് സി 175,എസ് ടി 79,പിഡബ്യുബിഡി 4) യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും ബിരുദം,പ്രായപരിധി 20-25, 1997 ഏപ്രിൽ രണ്ടിനും 2002 ഏപ്രിൽ ഒന്നിനും മദ്ധ്യേ ജനിച്ചവരാകണം.

ജൂലൈ 9ന് നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ്,മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ്,ഡോക്യൂമെന്റഷൻ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും സെലക്ഷൻ. നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ആദ്യവർഷം 29,000 രൂപ, രണ്ടാം വര്ഷം 31,000 രൂപ. മൂന്നാം വര്ഷം 34,000 എന്നിങ്ങനെയാവും ശമ്പളം. തൃപ്തികരമായ സേവനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനത്തിന് അർഹതയുണ്ടാകും.ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :