വൃശ്ചിക രാശിയിലുള്ളവര്‍ പൊതുവേ ശാന്തരായിരിക്കുമെങ്കിലും എല്ലാത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും ധൈര്യപൂര്‍വ്വം നേരിടുന്നവരായിരിക്കും. അമിതാവേശം, അസ്വസ്ഥത, സ്വാ‍ര്‍ത്ഥത എന്നിവ മൂലം ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഇവര്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉണ്ടാവും. സമൂഹത്തിന്‍റെയോ മറ്റോ നിയമപുസ്തകങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ തയാറല്ലാത്ത ഇവര്‍ തീവ്രവാദപരമായ പ്രവണതകള്‍ കാണിച്ചേക്കാം.

പ്രവചനം

വീട്ടില്‍ എന്നും വഴക്കാണോ? കാരണം വാസ്തു തന്നെ!

വീട്ടില്‍ എന്നും വഴക്കാണോ? കാരണം വാസ്തു തന്നെ!
പ്രതീക്ഷയോടെ ആരംഭിച്ച കുടുംബ ജീവിതത്തില്‍ കലഹമുണ്ടാകുന്നത് എല്ലാവരെയും നിരാശയിലേക്ക് ...

വലിയ കണ്ണുള്ളവരാണോ? കാരണം ഈ നക്ഷത്രം!

വലിയ കണ്ണുള്ളവരാണോ? കാരണം ഈ നക്ഷത്രം!
ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജന്മനക്ഷത്രമെന്ന പേരിലാണ് രോഹിണി നക്ഷത്രം പ്രസിദ്ധമായത്. രോഹിണി ...

പുതുവർഷം ഗുണകരമാക്കാം, മൂലം നക്ഷത്രക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് ...

പുതുവർഷം ഗുണകരമാക്കാം, മൂലം നക്ഷത്രക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്കാര്യങ്ങൾ !
ഒരു വർഷം കൂടി അവസാനിക്കുകയാണ്. 2018ൽ നിന്നും 2019ലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പുതുവർഷം സന്തോകരവും ...

ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ...

ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പുതുവർഷം ഗുണകരമാക്കാം !
ഒരു വർഷം കൂടി അവസാനിക്കുകയാണ്. 2018ൽ നിന്നും 2019ലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പുതുവർഷം സന്തോകരവും ...

പുതുവർഷം ഐശ്വര്യപൂർണമാക്കാം, അനിഴം നക്ഷത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കൂ ...

പുതുവർഷം ഐശ്വര്യപൂർണമാക്കാം, അനിഴം നക്ഷത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കൂ !
ഒരു വർഷം കൂടി അവസാനിക്കുകയാണ്. 2018ൽ നിന്നും 2019ലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പുതുവർഷം സന്തോകരവും ...

സമ്പാദിക്കണോ ? എങ്കിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ തീര്‍ച്ചയായും ...

സമ്പാദിക്കണോ ? എങ്കിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ തീര്‍ച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം
സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്കായി ഫെങ്ഷൂയിയിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ലാഫിങ് ...

മാർച്ച് മാസത്തിൽ ജനിച്ചവരാണോ ? എങ്കിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ...

മാർച്ച് മാസത്തിൽ ജനിച്ചവരാണോ ? എങ്കിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞൊളു !
ജനിച്ച ദിവസത്തിനും സമയത്തിനും ഉള്ളതു പോലെ ജനിച്ച മാസത്തിനും വളരെയധികം പ്രധാന്യമുണ്ട്. ...

വീട്ടിൽ പുല്ലാങ്കുഴല്‍ ഉണ്ടോ ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞോളൂ !

വീട്ടിൽ പുല്ലാങ്കുഴല്‍ ഉണ്ടോ ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞോളൂ !
വീടുകളിൽ ഓടക്കുഴൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിന് ദോഷകരമാണെന്നാണ് പൊതുവെ പറയാറുള്ളത്. എന്നാൽ ...

പഴയതും പുതിയതും തമ്മിൽ ചേർക്കേണ്ട, ഈ വാസ്തുകാര്യങ്ങൾ അറിയു

പഴയതും പുതിയതും തമ്മിൽ ചേർക്കേണ്ട, ഈ വാസ്തുകാര്യങ്ങൾ അറിയു !
പഴയ വീടുകൾ പൊളിച്ച് പുതിയത് പണിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുള്ള ഒരു സംശയമാണ് പഴയ വീടിന്റെ ...

ഈ അക്ഷരത്തിലാണോ പേര് തുടങ്ങുന്നത്, വിജയങ്ങൾ നിങ്ങളെ ...

ഈ അക്ഷരത്തിലാണോ പേര് തുടങ്ങുന്നത്, വിജയങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും
അക്ഷമരമാലയിലെ ഓരോ അക്ഷരത്തിലും ഓരോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. പേരിന്റെ ആദ്യക്ഷരത്തിൽ നിന്നും ഒരു ...