രാഹുര്‍ദശയും രാഹുദോഷവും

WEBDUNIA|
കണ്ടകശനി, ഏഴര ശനി, ദശാസന്ധി, രാഹു കേതു ദോഷം എന്നിവയാണ് ഗൃഹപ്പിഴകളില്‍ പ്രധാനം.

ജാതക പ്രകാരം രാഹുര്‍ ദശ അനുഭവിക്കുന്നവരും ഗോചരാല്‍ രാഹു അനിഷ്ട സ്ഥാനത്ത് നില്‍ക്കുന്നവരും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടതകളും മന:ക്ളേശവും അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നു.

നവഗ്രഹങ്ങളില്‍ രാഹുവിന് പാമ്പിന്‍റെ രൂപമാണ്. ഗ്രഹനിലകളില്‍ രാഹു സര്‍പ്പന്‍ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗ്രഹനിലയില്‍ സ എന്ന അക്ഷരമാണ് രാഹുവിനെ സൂചിപ്പിക്കന്‍ കുറിക്കുക.

രാഹു നിത്യവും ഒന്നര മണിക്കൂര്‍ വിഷം വമിക്കുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്‍പം. ഈ സമയത്ത് ആരും ശുഭകാര്യങ്ങള്‍ ഒന്നും നടത്താറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ശുഭകാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ രാഹു കലത്തിനു മുമ്പോ പിന്‍ പോ വീട്ടില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നത്.

രാഹുകാലത്ത് നിത്യവും പ്രാര്‍ഥനയും വഴിപാടും നടത്തിയാല്‍ ദുരിതങ്ങള്‍ക്ക് അയവു കിട്ടും. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 4.30 മുതല്‍ 6 മണി വരെ രാഹു വഴിപാടിനു പറ്റിയ സമയമാണ്.

ശിവന്‍റെ അവതാരമായ ശരബേശ്വരനെ പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നത് രാഹുദോഷ ശാന്തിക്ക് ഉതകും.

രാശിചക്രത്തില്‍ രാഹുവിന്‍റെ ഇഷ്ടസ്ഥാനം 3, 6, 11 എന്നീ ഭാവങ്ങളും മിഥുനം രാശി ഉച്ചവും ധനുരാശി നീചവുമാണ്.

ശനി മണ്ഡലത്തിനും വ്യാഴമണ്ഡലത്തിനും ഇടയിലാണ് രാഹു കേതുക്കളൂടെ സ്ഥാനം. 18 വര്‍ഷം കൊണ്ടാണ് അവര്‍ സൂര്യനെ ഒരു തവണ ചുറ്റി വരുന്നത്.

ഒന്നര വര്‍ഷം ഒരു രാശിയില്‍ രാഹു നില്‍ക്കും. ആ രാശിയുടെ ഏഴാം രാശിയില്‍ ഇത്രയും കാലം കേതുവും ഉണ്ടാവും.

മറ്റൊരു രസകരമായ വസ്തുത രാഹു കേതുക്കള്‍ മുന്നോട്ടല്ല പിന്നോട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്.

ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :