രാശിഫലം

മേടം

ആചാരങ്ങളും മറ്റും വേണ്ടവിധം പാലിക്കും. മോഷണം നടക്കാനിടയുണ്ട്‌. അപ്രതീക്ഷിതമായ ആളുകളില്‍ നിന്ന്‌ സഹായം ലഭിക്കും. വിദേശ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന്‌ അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും.


Widgets Magazine
Widgets Magazine

തീര്‍ത്ഥാടനം

പ്രവര്‍ജ്യാ യോഗവും സന്യാസവും

ജാതകവശാല്‍ ചിലരില്‍ സന്യാസ യോഗം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരിലും ഉള്ളത് പ്രവര്‍ജ്യാ ...

സര്‍വ്വ പാപ ഹരം ശിവരാത്രി വ്രതം

സര്‍വ്വ പാപങ്ങളും തീര്‍ക്കുന്നതാണ് ശിവരാത്രി വ്രതം. ശിവപ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ദിവസവും ഇത് തന്നെ. ...

Widgets Magazine