Widgets Magazine Widgets Magazine
 
Widgets Magazine

രാശിഫലം

മേടം

അവിചാരിതമായി പല നേട്ടങ്ങളും കൈവരും. മാതാവിന്‍റെ ആരോഗ്യം ഉത്തമം. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക്‌ ചില്ലറ അസുഖങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. പുതുവസ്ത്രം, ആഭരണം എന്നിവ ലഭിക്കും. അയല്‍ക്കാരുടെ ആദരവ്‌ ലഭിക്കും. കടക്കാര്‍ ശല്യമുണ്ടാക്കും.


Widgets Magazine

Widgets Magazine
Widgets Magazine

തീര്‍ത്ഥാടനം

പ്രവര്‍ജ്യാ യോഗവും സന്യാസവും

ജാതകവശാല്‍ ചിലരില്‍ സന്യാസ യോഗം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരിലും ഉള്ളത് പ്രവര്‍ജ്യാ ...

സര്‍വ്വ പാപ ഹരം ശിവരാത്രി വ്രതം

സര്‍വ്വ പാപങ്ങളും തീര്‍ക്കുന്നതാണ് ശിവരാത്രി വ്രതം. ശിവപ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ദിവസവും ഇത് തന്നെ. ...