Widgets Magazine Widgets Magazine
 
Widgets Magazine

രാശിഫലം

ചിങ്ങം

വിദേശ സഹായം ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്‌. യാത്രകള്‍ അലച്ചിലുണ്ടാക്കും. ചുറ്റുപാടുകള്‍ പൊതുവേ നന്ന്‌. മാതാപിതാക്കളുടെ സഹായസഹകരണം ലഭിക്കും. പഴയ ദുരനുഭവങ്ങള്‍ ഓര്‍ത്ത്‌ വിഷമിക്കരുത്‌. അയല്‍ക്കാരുടെ സഹകരണം ലഭിക്കും.


Widgets Magazine

ആത്മീയധാര


Widgets Magazine
Widgets Magazine

തീര്‍ത്ഥാടനം

പ്രവര്‍ജ്യാ യോഗവും സന്യാസവും

ജാതകവശാല്‍ ചിലരില്‍ സന്യാസ യോഗം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരിലും ഉള്ളത് പ്രവര്‍ജ്യാ ...

സര്‍വ്വ പാപ ഹരം ശിവരാത്രി വ്രതം

സര്‍വ്വ പാപങ്ങളും തീര്‍ക്കുന്നതാണ് ശിവരാത്രി വ്രതം. ശിവപ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ദിവസവും ഇത് തന്നെ. ...