സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്വര്‍ക്കിന്‍റെ ലൈക്കും ലോകത്തിന്‍റെ കമന്‍റും!

PRO
1. പ്രതിദിനം 5000 കോടി തവണ +1 ബട്ടണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. (Source: AllTwitter)

2. 2012 ഫെബ്രുവരി മുതല്‍ 30 ശതമാനം ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ക്കും ഗൂഗിള്‍ സെര്‍ച്ചില്‍ ഗൂഗിള്‍ പ്ലസ് പേജുകള്‍ കൂടി ലഭ്യമായി തുടങ്ങി. മുന്‍പ് അഞ്ചു ശതമാനം ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ക്കു മാത്രമാണ് ഈ സൌകര്യം ലഭ്യമായിരുന്നത്. (Source: Bright Edge)

3. 12 വയസിനു മുകളിലുള്ള എട്ടു ശതമാനം അമേരിക്കക്കാര്‍ക്കും ഗൂഗിള്‍ പ്ലസ് അക്കൌണ്ടുണ്ട്. (Source: Edison Research)

4. 2012 ഫെബ്രുവരിക്കും മേയ് മാസത്തിനുമിടയില്‍ ബ്രാന്‍ഡ്‌ഡ് പേജുകളുടെ മൊത്തം സര്‍ക്കിളേഴ്സിന്റെ എണ്ണം 138 ശതമാനമായി വര്‍ധിച്ചു. (Source: Simply Measured)

5. 47 ശതമാനം സ്പാനിഷ് ഉപയോക്താക്കള്‍ ഗൂഗിള്‍ പ്ലസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ 18 ശതമാനം അമേരിക്കക്കാര്‍ മാത്രമാണ് ഉപയോക്താക്കള്‍.

6. പ്രതിദിനം 625,000 പുതിയ ഗൂഗിള്‍ പ്ലസ് അക്കൌണ്ടുകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. (Source: AllTwitter)

7. 40 ശതമാനം വ്യാപാരികള്‍ ഗൂഗിള്‍ പ്ലസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ 70 ശതമാനം ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 67 ശതമാ‍നം ഗൂഗിള്‍ പ്ലസിലെ സാ‍ന്നിധ്യം വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. (Source: Social Media Examiner)

8. ഗൂഗിള്‍ പ്ലസിന്റെ 42 ശതമാനം യൂസേഴ്സ് അവിവാഹിതരാണ്. വിവാഹിതരുടെ എണ്ണം 27 ശതമാനം മാത്രമാണ്. (Source: Website-Monitoring)

9. ഗൂഗിള്‍ പ്ലസിന്റെ യൂസേഴ്സില്‍ 68 ശതമാനം പുരുഷന്മാരാണ്. സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം ആവട്ടെ 32 ശതമാനവും. (Source: Mashable)

10. ഗൂഗിള്‍ പ്ലസിന്റെ സ്ഥിര ഉപയോക്താക്കള്‍ പ്രതിദിനം ഒരു മണിക്കൂര്‍ ഗൂഗിള്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. (Source: Jeff Bullas)

11. ദിവസേന ഒരു ഗൂഗിള്‍ പ്ലസ് യൂസര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശരാശരി സമയം ദിവസേന 12 മിനിറ്റാണ്. (Source: Jeff Bullas)

12. 60 ശതമാനം യൂസര്‍മാരും ദിവസേന സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കാറുണ്ട്. (Source: tecmark)

13. ഒരു തവണ പോസ്റ്റ് നടത്തുന്ന 30 ശതമാ‍നം പേരും രണ്ടാമത് ഒരു പോസ്റ്റ് നടത്താറില്ല. (Source: Jeff Bullas)


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :