പ്രധാന താള്‍ > ആത്മീയം > മതം > ലേഖനം
അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളുംസുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് അയക്കൂഈ പേജ് പ്രിന്‍റ് ചെയ്യൂ
 
പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ ഃവിശ്വാസ രീതികള്‍
പി എസ് അഭയന്‍
poyikayil Sreekumara gurudevan
WDWD
പി ആര്‍ ഡി എസ് പിന്തുടരുന്നത് ഒരു കുടുംബാരാധനയാണ്. ഗുരുദേവനൊപ്പം തന്നെ പത്നി വി ജാനമ്മ (അഭിവന്ദ്യമാതാവ്), മൂത്തപുത്രന്‍ പി ജെ ബേബി(ആചാര്യഗുരു), പി ജെ തങ്കപ്പന്‍(വാഴ്‌ചയുഗാധിപന്‍) ഗുരുദേവന്‍റെ മാതാവ് (ളേച്ചിമാതാവ്) എന്നിവരെയും ദൈവീക ശക്തിയായി കരുതി ആരാധന നടത്തുന്നു.

പി ആര്‍ ഡി എസ് കുടുംബാരാധന പിന്തുടരുന്നതിന് പി ആര്‍ ഡി എസ് ആത്‌മീയതയില്‍ മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത് സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന പ്രത്യേക രഹസ്യമായതിനാല്‍ ഒരാള്‍ പി ആര്‍ ഡി എസിലേക്ക് ചേരുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യം പിന്തുടരുമ്പോള്‍ മാത്രം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയില്‍ രഹസ്യമായി വിശ്വസികള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നു.

poykayil lechi matha
WDWD
poykayil mathaav
WDWD
തികച്ചും ഗുരുദേവന്‍ ഉപദേശിച്ച വഴികളില്‍ തന്നെയാണ് ഒരു പി ആര്‍ ഡി എസ്സുകാരന്‍ ജീവിക്കേണ്ടത്. തീര്‍ച്ചയായും മറ്റു മതങ്ങള്‍ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന സദാചാരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം പ്രത്യേകമായ ജീവിതക്രമങ്ങളും ചിട്ടകളും പി ആര്‍ ഡി എസ് വിശ്വാസി പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്.

ഇതെല്ലാം സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യങ്ങളായി അവര്‍ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. മരണത്തിലും ജനനത്തിലും വിവാഹം പോലെ സാമൂഹ്യപരമായ കാര്യങ്ങളിലും ചിട്ടകള്‍ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന പി ആര്‍ ഡി എസ്സുകാര്‍ ഗുരുദേവന്‍റെയും മുഖാന്തിര വഴികളുടെയും എല്ലാ ദേഹവിയോഗ ദിനങ്ങളിലും കൃത്യമായി ഉപവാസവും (വൃതം) ആരാധനകളും പാലിക്കുന്നു.

വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ കൃത്യതകളും ആചാരാനുഷ്ടാനങ്ങളുടെ തീവ്രതകളും പിആര്‍ഡിഎസ്സുകാരനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നു. ദുരാചാരങ്ങളുടെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ സഞ്ചരിക്കാതെ ഗുരുദേവന്‍റെ ഉപദേശങ്ങള്‍ ഒരു വിശ്വാസി പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്.
poykayil acharyan
WDWD


പട്ടികജാതിക്കാരില്‍ തന്നെ ഉപജാതി ചിന്തകളില്‍ അയിത്തം ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന പ്രവണതയില്‍ പി ആര്‍ ഡി എസ്സുകാര്‍ പരസ്പരം വിവാഹ ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയും ഇടപഴകുകയും ചെയ്യുന്നത് ഗുരുദേവന്‍റെ ഉപദേശം പിന്തുടരുന്നതിനാലാണ്.

1 | 2  >>  
കൂടുതല്‍
കുടിയിറങ്ങുന്ന മുടിപ്പുരകള്‍
വിശ്വാസികള്‍ കാതോര്‍ക്കുന്ന മരാമണ്‍
ചക്കുളത്തമ്മയുടെ മൂല ചരിത്രം
സത്യസായിബാബ ആത്മീയതയുടെ ദിവ്യ ജ്യോതിസ്
സത്യസായി എന്ന സാന്ത്വനം
ഐശ്വര്യത്തിനും രോഗശാന്തിക്കും നാഗാരാധന