ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചന്‍

Excellent movie. Go Watch!
X REPORT ABUSE Date 10-02-10 (05:15 PM)

MAMOOTTY(VIKALANGAN)

തൊല്‍വികള്‍ എറ്റു വാങ്ഹാന്‍ എന്‍റെ ജന്മ്0 ഇനിയു0 ബാക്കി.. ഈ വികലാ0ഗനെ ഇനിയു0 തൊല്‍പ്പിക്കരുതെ.. പഴസ്സിരാജയില്‍ എന്നെ ഉംബിചു.. ഇതൊന്നും അറിയതെ.എന്‍റെ മലപ്പുറ്0 ആരാധകര്‍ എനിക്കു അവാര്‍ഡ് കിട്ടു0 എന്നു പറ്യുന്നു..വെറു0 വാള്‍ പിടിചു നടക്കുന്നവന് അവാര്‍ഡ് പൊലു0..ഇവന്മാര്‍ക്കൊന്നും വിവര0 വെക്കാത്തത് നന്നായി
X REPORT ABUSE Date 27-01-10 (11:00 AM)

MAMOOTTY(VIKALANGAN)

വളരെ മികച പടം ..അതാണിത് സൂപ്പര്‍ ഹിട്ടായത്... മോഹന്‍ ലാല്‍ ചിത്രം എന്നതിലുപരി... ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണു
X REPORT ABUSE Date 25-01-10 (11:00 AM)

MAMOOTTY-VIKALANGAN

വളരെ മികച പടം ..അതാണിത് സൂപ്പര്‍ ഹിട്ടായത്... മോഹന്‍ ലാല്‍ ചിത്രം എന്നതിലുപരി... ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണു
X REPORT ABUSE Date 25-01-10 (10:59 AM)

MAMOOTTY-VIKALANGAN

വളരെ മികച പടം ..അതാണിത് സൂപ്പര്‍ ഹിട്ടായത്... മോഹന്‍ ലാല്‍ ചിത്രം എന്നതിലുപരി... ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണു
X REPORT ABUSE Date 25-01-10 (10:59 AM)

MAMOOTTY-VIKALANGAN

വളരെ മികച പടം ..അതാണിത് സൂപ്പര്‍ ഹിട്ടായത്... മോഹന്‍ ലാല്‍ ചിത്രം എന്നതിലുപരി... ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണു
X REPORT ABUSE Date 25-01-10 (10:59 AM)

Rajnikant

മി. മോഹന്‍ ലാല്‍, താങ്കള്‍ പട്ടാളത്തില്‍ രണ്ടു വര്‍ഷമെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യൂ. എന്നാല്‍ ഈ തടിയെങ്കിലും ഒന്നു കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ഇവിടം സ്വര്‍ഗ്ഗമാണ് എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തി.
X REPORT ABUSE Date 23-01-10 (10:44 PM)

കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചന്‍

പോയി ഷകീല പടം കാണെടാ..
X REPORT ABUSE Date 10-02-10 (05:22 PM)

Aru

"സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമൊക്കെ തന്നെയാ . പക്ഷേ മോശം സ്ക്രിപ്റ്റ് . ചുമ്മാതല്ല ലാലേട്ടാ മലയാളികള്‍ അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കു പിറകേ പായുന്നത് . കൊടുക്കുന്ന കാശെങ്കിലും മുതലാവണ്ടേ ????" ഈ പോസ്റ്റ്‌ മലയാള സൂപ്പര്‍ താരങ്ങള്‍ക്കും എല്ലാ ഫാന്‍സിനും dedicate ചെയ്യുന്നു .
X REPORT ABUSE Date 21-01-10 (10:06 AM)

yohannan

തൊലുക്കന്‍ മാത്രം വിജയിചാല്‍ മതിയെന്നുളള.. ചിന്ത മാറ്റടെ...സ്വര്‍ഗം സൂപ്പ്ര്‍ ഹിറ്റ്
X REPORT ABUSE Date 17-01-10 (05:22 PM)

manohar

അവര്‍ പറയുന്നു... ഇവിടം സ്വര്‍ഗ്ഗമാണ്! പ്രേക്ഷകര്‍ പറയുന്നു... ഇവിടം നരകമാണ്!! തിയറ്ററുകാര്‍ പറയുന്നു... ഇവിടം കാലിയാണ്!!!
X REPORT ABUSE Date 16-01-10 (08:42 PM)

sam binoy

വളരെ മികച പടം ..അതാണിത് സൂപ്പര്‍ ഹിട്ടായത്... മോഹന്‍ ലാല്‍ ചിത്രം എന്നതിലുപരി... ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണു
X REPORT ABUSE Date 15-01-10 (08:33 PM)

sam binoy

വളരെ മികച പടം ..അതാണിത് സൂപ്പര്‍ ഹിട്ടായത്... മോഹന്‍ ലാല്‍ ചിത്രം എന്നതിലുപരി... ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണു
X REPORT ABUSE Date 15-01-10 (08:33 PM)

sam binoy

വളരെ മികച പടം ..അതാണിത് സൂപ്പര്‍ ഹിട്ടായത്... മോഹന്‍ ലാല്‍ ചിത്രം എന്നതിലുപരി... ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണു
X REPORT ABUSE Date 15-01-10 (08:33 PM)

sam binoy

വളരെ മികച പടം ..അതാണിത് സൂപ്പര്‍ ഹിട്ടായത്... മോഹന്‍ ലാല്‍ ചിത്രം എന്നതിലുപരി... ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണു
X REPORT ABUSE Date 15-01-10 (08:33 PM)

sam binoy

വളരെ മികച പടം ..അതാണിത് സൂപ്പര്‍ ഹിട്ടായത്... മോഹന്‍ ലാല്‍ ചിത്രം എന്നതിലുപരി... ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണു
X REPORT ABUSE Date 15-01-10 (08:33 PM)

sam binoy

വളരെ മികച പടം ..അതാണിത് സൂപ്പര്‍ ഹിട്ടായത്... മോഹന്‍ ലാല്‍ ചിത്രം എന്നതിലുപരി... ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണു
X REPORT ABUSE Date 15-01-10 (08:33 PM)

sam binoy

വളരെ മികച പടം ..അതാണിത് സൂപ്പര്‍ ഹിട്ടായത്... മോഹന്‍ ലാല്‍ ചിത്രം എന്നതിലുപരി... ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണു
X REPORT ABUSE Date 15-01-10 (08:33 PM)

sam binoy

വളരെ മികച പടം ..അതാണിത് സൂപ്പര്‍ ഹിട്ടായത്... മോഹന്‍ ലാല്‍ ചിത്രം എന്നതിലുപരി... ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണു
X REPORT ABUSE Date 15-01-10 (08:33 PM)

sam binoy

വളരെ മികച പടം ..അതാണിത് സൂപ്പര്‍ ഹിട്ടായത്... മോഹന്‍ ലാല്‍ ചിത്രം എന്നതിലുപരി... ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണു
X REPORT ABUSE Date 15-01-10 (08:33 PM)