അപരിചിതരോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് ഇങ്ങനെ

അപരിചിതരുമായി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്

Credit : Social Media

നിങ്ങള്‍ ആദ്യമായി ആരെയാണോ പരിചയപ്പെടുന്നത് അവരുടെ പേര് ചോദിക്കുക

Credit : Social Media

നിങ്ങളുടെ പേര് എന്താണെന്ന് അവരോട് പറയാന്‍ മറക്കരുത്

പരസ്പരം കൈകള്‍ കൊടുത്ത് പരിചയപ്പെടാവുന്നതാണ്

Credit : Social Media

ആദ്യമായി കാണുന്ന ആളെ 'എടാ, നീ, താന്‍' എന്നിങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യരുത്

Credit : Social Media

പേര് അഭിസംബോധന ചെയ്തു വേണം അവരോട് സംസാരിക്കാന്‍

Credit : Social Media

ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്ന ആളോട് അമിതമായി സ്വാതന്ത്ര്യമെടുക്കരുത്

Credit : Social Media

'താങ്കള്‍, നിങ്ങള്‍' എന്നിങ്ങനെ അപ്പുറത്ത് നില്‍ക്കുന്ന ആളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല

Credit : Social Media