പഴം കഴിക്കാം, ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

മലയാളികൾക്ക് സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നതും ധാരാളമായി നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതുമായ ഒന്നാണ് പഴം

Pixabay

പോഷകങ്ങളുടെ കലവറ

Pixabay

വിറ്റാമിൻ സി,പൊട്ടാസ്യം,വിറ്റാമിൻ ബി6, ഫൈബറുകൾ

Pixabay

ഫൈബർ ദഹനത്തിന് സഹായിക്കും

Pixabay

അന്നജം രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായകം

പൊട്ടാസ്യം കുറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനെ സഹായിക്കും

Pixabay

ലോ കലോറി അയതിനാൽ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഉത്തമം

പഴത്തിലുള്ള ട്രിപ്റ്റോഫാൻ സെറോടോണിനായി ശരീരം മാറ്റുന്നു

Pixabay

നമ്മുടെ മൂഡിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഇതിനാകും