കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലകള്‍ വേവിക്കാതെ കഴിക്കരുത്

ഇലകള്‍ വേവിക്കാതെ കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനു ദോഷം ചെയ്യും

Credit : Social Media

മിക്ക ഇലകളിലും സോളാനൈന്‍ എന്ന വിഷാംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്

വേവിക്കാതെ കഴിക്കുമ്പോള്‍ ഇത് ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുകയും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും

Credit : Social Media

ഏത് പച്ചക്കറിയും ആവിയില്‍ വേവിച്ച് വേണം കഴിക്കാന്‍

Credit : Social Media

വേവിക്കാതെ കഴിക്കുന്ന ഇലകളില്‍ ചില അപകടകാരികളായ ബാക്ടീരിയകള്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും

Credit : Social Media

വൃത്തിയായി കഴുകിയ ശേഷം ആവിയില്‍ വേവിച്ച് കഴിക്കുമ്പോള്‍ ഈ ബാക്ടീരിയകള്‍ നശിക്കുന്നു

Credit : Social Media

ഇലകള്‍ വേവിക്കാതെ കഴിക്കുമ്പോള്‍ ചിലരില്‍ അണുബാധയ്ക്കും ദഹന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും കാരണമാകും

Credit : Social Media

പച്ചക്കറികള്‍ വേവിച്ചു കഴിക്കുമ്പോള്‍ അവ വേഗത്തില്‍ ദഹിക്കുന്നു