സഹോദരൻ്റെ വിവാഹത്തിൽ സുന്ദരിയായി പൂജ ഹെഗ്ഡെ

വൈറലായി താരത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ

Instagram

കാഞ്ചീവരം സാരിയിൽ അതീവസുന്ദരിയായാണ് താരമെത്തിയത്

സംഗീത് ചടങ്ങിൽ താരമെത്തിയത് മോഡേൺ ലുക്കിൽ

Instagram

ലെഹങ്കയായിരുന്നു ചടങ്ങിൽ താരം ധരിച്ചത്

Instagram

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചിത്രങ്ങൾ താരം പങ്കുവെച്ചു

Instagram

വലിയ പ്രശംസയാണ് താരത്തിൻ്റെ സാരിയിലുള്ള ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്

Instagram

താരത്തിൻ്റെ 2 ലുക്കുകളും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ

Instagram