0

സൌഹൃദ ദിനം എങ്ങനെയൊക്കെ ആചരിക്കാം

ബുധന്‍,ഓഗസ്റ്റ് 1, 2018
0
1
ശബ്ദങ്ങള്‍ക്കും ചലനങ്ങള്‍ക്കും അപ്പുറത്തൊരു ഭാഷയുണ്ട് സൗഹൃദത്തിന്. പരസ്പരം ഏറ്റുവാങ്ങപ്പെടുന്ന നിശ്ശബ്ദതരംഗങ്ങളായി അത് ...
1
2
ചങ്ങാതി നന്നായാല്‍ കണ്ണാടി വേണ്ട‘ എന്ന് മലയാളത്തില്‍ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. ഇത് സൌന്ദര്യത്തെ കുറിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ...
2
3
വനിതകള്‍ക്ക് കൂട്ടുകാരികളെ ഓര്‍ക്കാനും അവരുമായി ചങ്ങാത്തം പങ്കിടാനും പഴയ അയല്‍പക്കങ്ങളുടെയോ ക്ലാസ് മുറികളുടെയോ ...
3
4
മറ്റൊരു സൌഹൃദ ദിനം കൂടി കടന്നുവരുന്നു. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ ഓര്‍ക്കാന്‍ ഒരു ദിനം. അവരെയോർക്കാൻ നമുക്ക് ...
4
4
5
ഏജീസ് ഓഫീസിലെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും ഒരുമിച്ച് ഒരു സമ്മേളനത്തിന് പോകുകയായിരുന്നു. ...
5
6
ഒരു വിലപ്പെട്ട ജന്മം മുഴുവനും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെയൊപ്പം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ചിലരൊക്കെയേ ...
6
7
ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തില്‍ കള്ളന്‍ കയറി. വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാതെ വീട്ടിലേക്ക് മോഷ്‌ടിക്കാൻ കയറിയ കള്ളന് ...
7
8
സൌഹൃദത്തിന് ചരിത്രമില്ല. മനുഷ്യന്‍റെ പിറവിയോടൊപ്പം സൌഹൃദവും പിറന്നിരിക്കണം. സൌഹൃദം വലിയൊരു അര്‍ത്ഥത്തില്‍ സ്നേഹമാണ്. ...
8
8