ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Renu

എത് സാരി കൊന്ധു മരചലും ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല
X REPORT ABUSE Date 29-09-10 (02:16 PM)

swamy pooruurutathi

സിവസേനക്കരന്മാരെ ബൊംബിട്ടു കൊല്ലനം
X REPORT ABUSE Date 05-03-10 (04:58 PM)

swadesi

good move
X REPORT ABUSE Date 18-11-09 (02:52 PM)

Sagar Eliyas Jakki

പോടാ പുല്ലുകളേ, ശിവസേനയെ ഞാന്‍ കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓടിക്കുമെടാ
X REPORT ABUSE Date 17-11-09 (06:52 PM)

shehran

yes verygood
X REPORT ABUSE Date 17-11-09 (04:14 AM)

shehran

yes yery good
X REPORT ABUSE Date 17-11-09 (04:12 AM)

shehran

yes yery good
X REPORT ABUSE Date 17-11-09 (04:10 AM)

Radhakrishnan

yes, what they done very good
X REPORT ABUSE Date 17-11-09 (02:06 AM)

jayasree

യെസ് ഗൊ അഹെഅദ് ഫൊര്‍ അല്ല് തെസെ എവില്‍സ്
X REPORT ABUSE Date 16-11-09 (02:48 PM)

Anika Gopal

യെസ്
X REPORT ABUSE Date 16-11-09 (02:26 PM)

yasar

no never i thing it was old genarations
X REPORT ABUSE Date 16-11-09 (12:10 PM)

neenu

ഹ്ഹൂഒ അയ്യൊ ....ഒരു സിവസെന.. ആദ്യം അക്രമം അവസാനിപിക്ക്. എന്നിട്ടു സാരി edupiki,,
X REPORT ABUSE Date 15-11-09 (08:57 PM)

ശിവസേനയുടെ അനുയായികള്‍പോലും അനുകൂലിയ്ക്കാത്തഒരു പ്രവ്ര്‍ത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം തന്നെകാര്യമുള്ളതല്ല. പക്ഷെ ശിവസേനഎന്ന ആള്‍കൂട്ടം വളരെ ആപല്‍കരങ്ങളായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് രാജ്യത്തുയര്‍ത്തുന്നത്. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഭരണക്കാരും സാംസ്കാരിക നായകരും ഉരക്കം വിട്ടുണരുക................
X REPORT ABUSE Date 15-11-09 (06:42 PM)

sachin

പൊദയ്...............
X REPORT ABUSE Date 16-11-09 (01:31 PM)

manoharan

കാനിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ല.
X REPORT ABUSE Date 15-11-09 (04:47 PM)

sunil

ഇവല്‍ക്കൊക്കെ bedroomil_ കാനിക്കെദന്ദ കര്യം നആറ്റുകരെ കാനിക്കന്ദ വല്ല കര്യമൌന്ദൊ..അദിചവലുദെ shapre മട്ടനം
X REPORT ABUSE Date 15-11-09 (02:23 PM)

shibu

ശിവസേനയെന്ന ഗുണ്‍്‍ഡാ കൊട്ടേഷന്‍ ‍പാര്‍ട്ടിയെകുറിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു സമയം കളയാതെ കാണാന്‍ കൊള്ളാവുന്ന വല്ലതും ഇതില്‍ ഉള്‍പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുക.ഹ.ഹ.ഹാ....
X REPORT ABUSE Date 15-11-09 (12:52 PM)

shahid

ജയ് ശിവസേന
X REPORT ABUSE Date 15-11-09 (01:09 PM)

indian

ജയ് ശിവസേന
X REPORT ABUSE Date 15-11-09 (11:37 AM)

raajan

[-] muni എന്തൊന്നു വെരി ഗൂഡ്....ബാല്‍ താക്കരെയുഡെ മകല്‍ സ്മിത താക്കരെ ഇതിലും പന്ന സിനിമകല്‍ എദുത്തിട്ടുന്ദു. ലവളേ ആദ്യ്മ് സാരി ഉദുപ്പിക്ക്ട്ടെ.
X REPORT ABUSE Date 15-11-09 (12:30 PM)

indian

ജൈ ശിവസേന
X REPORT ABUSE Date 15-11-09 (11:36 AM)

viswanath

good idiea from sivasena best of luck.
X REPORT ABUSE Date 15-11-09 (01:20 AM)