ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

stanly

she is a world prostitute.her parents are responsible for all those fro earning money. hahhahha.she is a bitch and shit of gods own country.let her die............
X REPORT ABUSE Date 12-11-09 (09:56 AM)

Screw

പ്രഭുദേവ നായെ ആണ്‌. നയന്‍ പട്ടീയും അവര്‍ കൊളുത്തട്ടെ
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (06:41 PM)

manu

പ്രഭു അയിറ്റ് കിറ്റന്നു പണിയുന്ന രങം നെറ്റില്‍ വനു. ങാന്‍ കണ്ടു അവല്‍ തന്ന.മലയലി കലുദ വില കലങു . എവലും ശ്രീശാന്ത് രണ്ടും നമ്മദ വില കലങു.
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (04:08 PM)

muhammedpa

മുളക് അരച്ച് ചിലയിടങ്ങളില്‍ തേച്ചു കൊടുത്താല്‍ നയന്‍താരയുടെ അസുഖം മാറുമെന്നാണ്‌ പ്രതീക്ഷ
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (03:57 PM)

muhammedpa

മുഹമ്മദ്.പ.എ
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (03:56 PM)

thomas

ithrayum vrethikettaaa oru saadhanam cinimaaa fieldil vannittillaaaa. nattaam! nattam ! naattam!
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (03:38 PM)

saji

avalude aasannathil aalu kilichaalum avalkku thanal ennu parayum.
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (03:36 PM)

kurian

who is this blody girl. she is going to any hell. this type call girl many many have cinimaa field. blody fooool nayans!
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (03:32 PM)

muhammedpa

മുളക് അരച്ച് ചിലയിടങ്ങളില്‍ തേച്ചു കൊടുത്താല്‍ നയന്‍താരയുടെ അസുഖം മാറുമെന്നാണ്‌ പ്രതീക്ഷ
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (03:58 PM)

Mulaku

മുളക് അരച്ച് ചിലയിടങ്ങളില്‍ തേച്ചു കൊടുത്താല്‍ നയന്‍താരയുടെ അസുഖം മാറുമെന്നാണ്‌ പ്രതീക്ഷ
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (03:22 PM)

Appi Hippy

അല്ലാതെ പിന്നെ ആ കറുമ്പനെ ജീവിതകാലം കൊണ്ടുനടക്കാന്‍ നയന്‍താരയെന്താ സത്യ്വാന്‍ സാവിത്രിയിലെ സവിത്രിയോ?
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (02:42 PM)

suji

ഗൂദ്
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (02:57 PM)

mini

ഈതും ഒകെ
X REPORT ABUSE Date 11-11-09 (02:39 PM)