ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Hema

swantham bharaya joli cheyyunathu ishttamillathavar swantham penmakkale padipikkille?? nale avar swantham kaalil ninnu kaananan aagrahikkille??appol athu pole orupadu കഷ്ട്ടപെട്ടു padippichu valarthiya എതൊ ഒരു അചന്‍റെ മകള്‍ അല്ലെ ഇന്നു ningalude ഭാര്യ? kazhivum ഇഷ്ട്ടവും undengil സ്വന്തം ഭാര്യ എന്ന otta disqualification കാരണം ഒരു സ്ത്രീയ്ക്കും avasarangal നിഷെധിക്കരുതു. Allaathavar സ്വന്തം penmakkale schoolil vidaruthu. Adukkalaa ഭരണം maathram padipichal മതി. നാളെ അവര്‍ ningale shapikkale എന്നു കൂടി എന്നും prarthikkenam..!!! കല്യാണം കഴിക്കുനതു പരസ്പരം സ്നെഹിചും sahayichum മുന്നൊട്ടു pokananu. അല്ലാതെ ഒന്നു mattonninu valamakanalla !!! parasparaam vishvasavum സ്നെഹവും, respectum undengil എല്ലാ ദമ്പതി മാര്‍ക്കും എല്ലാം share ചെയ്തു, പരസ്പരം sahayichu, santhoshathode ജിവിക്കാന്‍ pattum.
X REPORT ABUSE Date 23-01-10 (04:06 PM)

Hema

സ്വന്തം ഭര്യ ജൊലി ചെയ്യുനതു ishttamillathവര്‍ സ്വന്തം penmakkale padipikkille?? നാളെ അവര്‍ സ്വന്തം kaalil നിന്നു കാണാന്‍ ആഗ്രഹിക്കില്ലെ? അപ്പോള്‍ അതു പൊലെ ഒരുപാടു കഷ്ട്ടപെട്ടു padippichu valarthiya എതൊ ഒരു അചന്‍റെ മകള്‍ അല്ലെ ഇന്നു ningalude ഭാര്യ? kazhivum ഇഷ്ട്ടവും undengil സ്വന്തം ഭാര്യ എന്ന otta diskualiphikation_ കാരണം ഒരു സ്ത്രീയ്ക്കും avasarangal നിഷെധിക്കരുതു. allaathavar_ സ്വന്തം penmakkale schoolil vidaruthu. adukkalaa ഭരണം maathram padipichal മതി. നാളെ അവര്‍ ningale shapikkale എന്നു കൂടി എന്നും prar_thikkenam..!!! കല്യാണം കഴിക്കുനതു പരസ്പരം സ്നെഹിചും sahayichum മുന്നൊട്ടു pokananu. അല്ലാതെ ഒന്നു mattonninu valamakanallഅ !!! parasparaam vishvasavum സ്നെഹവും, respektum undengil എല്ലാ ദമ്പതി മാര്‍ക്കും എല്ലാം share ചെയ്തു, പരസ്പരം sahayichu, santhoshathode ജിവിക്കാന്‍ pattum.
X REPORT ABUSE Date 23-01-10 (03:59 PM)

jojameson

ഒരു സ്ത്രീക്കു താങാവുന്നതിലും കൂടുതല്‍ ആണു ജോലിയും വീട്ടിലെ വറ്ക്കും . ഭറ്ത്താവ് മാത്രം ജോലിക്കു പോയാല്‍ കാര്യങ്ങ്ള്‍ ഞെരുങ്ങി നടന്നാലും സംത്രുപ്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കും . ഭാര്യമാര്‍ വീട്ടില്‍ ഇരുന്നു കുട്ടികളെ നോക്കട്ടെ . പക്ഷെ ഭറ്ത്താക്കന്മാറ് ഭാര്യയെ സ്വന്തം ശരീരം പോലെ സ്നേഹിക്കണം .ഒന്നോ രണ്റ്റൊ അല്ല നാലില്‍ കുറയരുത് , കാരണം കുട്ടികള്‍ പെട്ടെന്നു വളര്‍ന്നു വലുതാവും അവര്‍ അവരുറ്റെ വഴിക്കു പെട്ടെന്നു പോകും , അവസനം ഭര്യയും ഭറ്ത്താവും മാത്രം അകും . മാത്രവും അല്ല പെണ്കുട്ടികല്‍ 23 വയസ്സിനു മുന്പ് കല്ല്യാണം കഴിക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കണം ആണ്‍ 25 വയസ്സിലും .
X REPORT ABUSE Date 19-11-09 (02:29 PM)

MAMMOOTY

ELLATHINUM KARANAM LALANU NAMMUDEY MOHANLAL
X REPORT ABUSE Date 17-11-09 (02:45 PM)

writer

there are lot of men getting harrased in work place and at home
X REPORT ABUSE Date 07-11-09 (12:18 PM)

rajankb

പീഡനം എന്നൊക്കെ വെരുതെ പരയുന്ന്ത്
X REPORT ABUSE Date 06-11-09 (10:14 PM)

writer

always people and media talk about harasment of women,
X REPORT ABUSE Date 07-11-09 (12:17 PM)