ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

suroor

ലഷ്കറേ ഇന്ത്യയോട് കളിക്കേണ്ട. മോഹന്‍ലാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിലാണ്.
X REPORT ABUSE Date 05-11-09 (06:24 PM)