ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

GEORGE

This legal provision should have been enforced long ago. our cenemas have played a role in inculcating this wrong notion in the minds of the people because we see such easy marriages in the movies. Actually such agreements are only an agreement to marry or to live together. It does not have the validity of a marriage and the boy and girl are not husband and wife. To make it a legal one the marriage sould be as provided in the terms of the concerned acts. For hindus there is the Hindu marriage Act and for christians it is Special Marriages Act. Govt should give sufficient publicity about the legality of this matter. If love-gihad utilises this lapse it is definitely the fault of the Govt.
X REPORT ABUSE Date 23-11-09 (09:52 PM)

sinish

എനിക്കു ഒന്നും മനസിലഅയില്ല
X REPORT ABUSE Date 06-11-09 (11:57 AM)

Naseem

ശെരിക്കും ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന വാക്ക് അലുവയും മീഞ്ചാറും എന്ന പോലെയോ സഖാവ് ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയോ ഒരു കല്ല്‌ കടി അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എതവന്റെ കണ്ടു പിടുത്തം ആണാവോ
X REPORT ABUSE Date 05-11-09 (11:48 PM)

Hippy

ആര്‍ക്കാണെടാ ഇവിടെ ചൊറിച്ചില്‍. ആണും പെണ്ണും ഏത് മതത്തിലായാലും സ്നേഹിക്കും കല്യാണം കഴിക്കും. അതിനു നീയൊക്കെ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പേരിടും അല്ലേടാ?
X REPORT ABUSE Date 05-11-09 (06:51 PM)

ABDULATHEEF

തീവ്രവാതതിനു ഇസ്ലാമില്‍ സ്താനമില്ല.
X REPORT ABUSE Date 05-11-09 (06:14 PM)

ABDULATHEEF

ലൌ ജിഹാദ് എന്ന പേരില്‍ ഒരു ഇസ്ലമിഗത തൂനിപ്പികുമെങിലും അനന്യ സ്‌ത്രീകകല നൂകല്‍പൂലും ഇസ്ലാം വിരൂതിചിരിക്കുന്നിഉ കുരാആന്‍ പരിഭാഷ വായിചാല്‍ മനസിലാവും.
X REPORT ABUSE Date 05-11-09 (06:12 PM)

abbas

അഗ്നന ഒര്‍ samgadan_ie ഇല ഇദ് രാസ്സറ്റ്ര്യ്യം ആന്ന്
X REPORT ABUSE Date 05-11-09 (12:41 AM)

ameer

സര്‍ക്കരിന്‍റെ നല്ല തീരുമനം ഒരു പൌരന്‍ എന്ന നിലയില്‍ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
X REPORT ABUSE Date 04-11-09 (09:15 PM)

John

സരകാര്‍ ഈതു നെരതെ വെണമയിരുന്നു
X REPORT ABUSE Date 04-11-09 (08:47 PM)

yahova

ഏകദേശം പത്തു വര്‍ഷത്തിനു മുമ്പ്മുതലുള്ള മൂന്ന് മതങ്ങളും മറിച്ചും തിരിച്ചുമുള്ള എല്ലാ മിശ്ര വിവാഹങ്ങളുടെയും സര്‍ വ്വെ എടുക്കുക.കൂടാതെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും. ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന പരസ്പരമുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലുകള്‍ക്ക് പകരം ഇങ്ങനൊരാവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൂടേ?
X REPORT ABUSE Date 04-11-09 (08:34 PM)

alex

സര്‍കരിനെ പൂഷാന്‍ കിട്ടുന്ന അവസം ഒന്നു കലയില്ല അല്ലെ,,,വ്രെ പനിയൊന്നഉമില്ലെ
X REPORT ABUSE Date 04-11-09 (06:14 PM)