ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Rasheed

പട്ടി കഴുവേറീ.............അവന്‍റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് പട്ടി.................. ഫാ..........
X REPORT ABUSE Date 21-10-09 (11:16 PM)

konda

വളരെ നന്നായി...ഇനി അവരും കുടിച്ചു ശീലിയ്കട്ടെ...
X REPORT ABUSE Date 19-10-09 (12:13 AM)

Sillu

തല്ലിക്കൊല്ലണം ആ നായിന്‍റെ മോനെ
X REPORT ABUSE Date 15-10-09 (07:26 PM)

pachu

ചീര്‍സ്!!
X REPORT ABUSE Date 15-10-09 (06:58 PM)

rajan

BLACKDOG MILLIONIARE
X REPORT ABUSE Date 15-10-09 (06:55 PM)